کمک‌های مواد غذایی به ۱۵۰ کارگر خدماتی پوهنتون کابل توزیع گردید

برای تعداد ۱۵۰ کارگر بخش‌های خدماتی پوهنتون کابل مواد غذایی شامل یک-یک بوری آرد و یک-یک پیپ روغن ۵ کیلویی که با همکاری نهاد مددکاران اجتماعی پوهنتون کابل ازسوی بنیاد خیریه مهرزاد اهداء گردیده بود توزیع گردید.

پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی در محفل توزیع این کمک‌ها که به روز سه‌شنبه مؤرخ ۱۶ ثور سال با حضور معاونین امور محصلان و مالی و اداری، رؤسای بعضی از پوهنځی‌ها، تعدادی از کارمندان و  ۱۵۰ کارگران بخش خدماتی در مربوطات ریاست پوهنتون تدویر یافته بود به نمایندگی از انجمن مددکاران اجتماعی پوهنتون کابل سخنرانی نموده ضمن عرض خوش آمدید و آرزوی صحت و سلامتی برای شهروندان کشور، بابت این کمک‌ها از بنیاد خیریه مهرزاد و نهاد بین‌المللی انصار که حامی این بنیاد می‌باشد تقدیر و سپاسگزاری نمود.

آقای فاروقی گفت، با شیوع ویروس کرونا (کووید۱۹) جهان و افغانستان در یک حالت استثنایی قرار گرفته است و پوهنتون کابل نیز متأسفانه به جای اینکه یک مکانی برای تجمع دانشمندان و دانشجویان بوده و در جهت تخلیق علم و دانش کار کنند اکنون در یک وضعیت استثنایی قرار گرفته و هر عضو آن در گوشه گوشه‌ی کشور و به دور ازین مرکز به سر میبرند. اما با آن‌هم هیئت رهبری، استادان و کارمندان این نهاد در چنین حالتی نیز بیکار ننشسته و به انجام وظایف شان میپردازند که یکی از نمونه‌های آن راه اندازی دروس از طریقه‌های آنلاین و آموزش از راه دور است. کارمندان خدماتی پوهنتون کابل یک کتله کارگر، تأثیر گذار و لازم الوجود و شریک با اهمیت این مرکز است که بدون موجودیت آنها پیشرفت امور اداری و خدماتی این نهاد مشکل و نا ممکن می‌باشد. لذا وی از تمامی این کارگران تشکر و قدردانی نموده و ضمن توزیع این کمک‌ها، به همکاری‌های بیشتر با آنان تعهد نموده و تأکید نمود که رهبری پوهنتون کابل کمک با کارگران خدماتی را که ممکن به لحاظ مادی ضعیف اما از لحاظ معنوی و روحیه ارزشمند و عالی غنی می‌باشند را بعنوان مسئولیت خویش دانسته و درین راستا بازهم تلاش خواهند نمود. و ی همچنان با استفاده از موقع حاضرین را به جدی گرفتن ویروس کرونا متوجه ساخته و از آنان خواست تا به هدایات مسئولین امور صحی و انتظامی کشور با جدیت گوش فرا داده و در رعایت آن بکوشند.

سپس کمک‌های یادشده ازسوی محترم عبدالحمید مهرزاد رئیس بنیاد خیریه مهرزاد و  با همکاری اعضای نهاد مددکاران اجتماعی پوهنتون کابل برای ۱۵۰تن کارگران خدماتی ادارات گوناگون این پوهنتون توزیع گردید.