کمک روغن به کارکنان خدماتی پوهنتون کابل توسط شرکت محترم تجارتی مومن

شرکت تجارتی مومن به سلسله  کمک های همه ساله اش به مناسبت ماه مبارک رمضان، به مقدار دوصد کارتن روغن مومن (۳۲۰۰)لیتر را به  کارکنان خدماتی پوهنتون کابل همکاری نموده و به تاریخ ۶ ثور سال روان برابر با ۲ ماه مبارک رمضان از طریق انجمن مددکاران اجتماعی پوهنتون کابل برایشان توزیع گردید. در مراسم توزیع این کمک ها محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهوری ا.ا، در امور تحصیلات عالی، محترم پوهنوال تفسیره هاشمی معاون امور محصلان  پوهنتون کابل، روسای محترم پوهنځی ها حضور یافته بودند.

برنامۀ که به همین مناسبت در مقابل تعمیر ریاست پوهنتون کابل در فضای باز و بارعایت اصول ومقررات صحی تدویر یافته بود، در آغاز محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس ج.ا.ا، در امور تحصیلات عالی ماه مبارک رمضان  را  خدمت تمامی حاضرین تبریک گفته، ابراز امیدواری کرد که طاعات و عبادات همه قبول درگاه حق قرار گیرد. محترم فاروقی کمک و یاری برای مستمندان و تنگدستان را در همه اوقات به خصوص در ماه مبارک رمضان امر الهی و انسانی یاد کرده ضمن ابراز سپاس وامتنان از مساعدت های بشر دوستانه، سخاوتمندانه وانسانی جناب حاجی عبدالواحد مومن رییس محترم شرکت تجارتی وبین المللی مومن به کارکنان خدماتی این نهاد از تمامی کسانیکه توانمندی و توانائی بیشتری دارند خواست، تا با افراد مستحق و ناتوان بخصوص در این شرایط که علاوه برسایر مشکلات تحدید شیوع ویروس کرونا وشرایط قرنطین مردم را می آزارد کمک و دست‌گیری داشته باشند.

رییس پوهنتون کابل با اغتنام از فرصت کارکنان پوهنتون را به صبر وشکیبا یی دعوت نموده ودر رعایت اصول وهدایات مسولین صحی کشور که در شرایط حاضر نهایت ضروریست توجه حاضرین را معطوف نمود.

به نمایندگی از تمامی پرسونل این مرکز علمی از شرکت محترم مومن بابت کمک های سخاوتمندانۀ همه ساله شان ابراز تشکر و قدردانی نمود.