بررسی آمادگی‌های لیلیه مرکزی و لیلیه اناث پوهنتون کابل؛ تجریدگاه موقتی مبتلایان کووید۱۹

پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی با حضور در خوابگاه‌های مرکزی این پوهنتون و بازدید از سالن‌ها و اتاق‌های خواب این مکان‌ها، از آمادگی‌های آن جهت استفاده مرکز تجرید مبتلایان ویروس کرونا (کووید۱۹) بررسی نمود.

آقای فاروقی به روز چهارشنبه مؤرخ ۳ ثور سال جاری با حضور در این خوابگاه‌ها ضمن بازدید از مکان‌های آماده شده‌ی آن غرض انجام خدمات تجریدی برای بیماران کووید۱۹ که با اعلام آمادگی از جانب رهبری پوهنتون و تصمیم رهبری حکومت و وزارت صحت عامه به مرکز موقتی تجریدگاه بیماران احتمالی کووید۱۹ تبدیل گردیده است، به مسئولین خدماتی این خوابگاه‌ها هدایت داد تا از هیچ نوع خدمات بشمول خدمات تنظیفی و... در جریان حضور و تجرید بیماران در این مکان دریغ نورزیده و ضمن توجه به رهنمودهای صحی وزارت صحت عامه و درنظر گیری جانب احتیاط، به انجام خدمات بهتر و مصئون‌تر برای هموطنان عزیزی که در آنجا حضور میابند نیز تلاش جدی ورزند. آقای فاروقی پس از آن از جریان ساخت و ساز ساختمان و صنوف درسی عمارت یکصد اتاقه‌ی نو تأسیس در قسمت شمالی ساحه پوهنتون که قرار است پوهنځی‌های ریاضیات و اداره عامه در آنجا منتقل گردند نیز بازدید نموده و از کیفیت کاری و تحقق معیارهای ساختمانی و  قراردادی در این ساختمان نیز بررسی نمود.

خوابگاه‌های پوهنتون کابل که با صدها اتاق و بسترهای خواب و سایر تجهیزات رفاهی مجهز می‌باشد به تازه‌گی بعد از اعلام آمادگی و نیک‌خواهی از جانب مسئولان این پوهنتون و تصمیم رهبری حکومت و وزارت صحت عامه، به مرکز تجرید بیماران مشکوک و مبتلا به ویروس کووید۱۹ اختصاص یافته است و قرار است درصورت نیاز و عدم کفایت بسترهای تجرید در مراکز صحی دولتی مربوط به تداوی این ویروس، افراد مشکوک و مبتلایان ویروس کووید۱۹ به این مراکز منتقل شده و غرض تجرید الی صحت‌یابی دوباره بستری گردند.