اشتراک رئیس و استادان پوهنتون کابل در گفتمان آنلاین (Webinar) پیرامون همکاری‌های مشترک حوزه کریک راجع به تأثیرات اقتصادی کووید۱۹ بر منطقه و جهان

پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی  به دعوت انستیتیوت کریک (CAREC) در کنفرانس آنلاین تشریک دانش و اطلاعات که جهت بحث روی ویروس کرونا (کووید۱۹) و همکاری‌های مشترک کشورهای منطقوی تدویر یافته بود اشتراک نمود.

این کنفرانس که به ساعت ۱۱:۳۰ ظهر روز جمعه مؤرخ ۲۹ حمل سال جاری بصورت آنلاین ازسوی انستیتیوت کریک (CAREC) و با حضور نمایندگانی از افغانستان (رئیس و تعدادی از استادان پوهنتون کابل و تعدادی دیگر از دانشمندان کشور)، انستیتیوت ملی حسابداری شانگهای (توسعه اقتصادی و مالی آسیا پاسیفیک)، شبکه آموزشی توسعه جهانی، اتحادیه محاسبین جهانی ACCA، و... تدویر یافته بود که در آن راجع به نیازمندی های جدی همکاری های اقتصادی کشورهای حوزه کریک به شمول آسیای مرکزی بالخصوص افغانستان و پاکستان، تأثیرات منفی اقتصادی کرونا در سطح بین الملل و تدابیر نهادهای اشتراک کننده‌ی کنفرانس راجع به ارائه خدمات در بخش‌های اقتصادی کشورهای عضو این حوزه، بحران اقتصادی مورد نظر صندوق بین المللی پول(IMF) و تأثیرات منفی آن بر عرصه تجارت بین الملل، نقش و تدابیر سازمان های جهانی و... صحبت نمودند.

نمایندگان اشتراک کننده از افغانستان نیز نظریات و دیدگاه‌های خویش را راجع به چگونگی مبارزه مشترک علیه تأثیرات منفی اقتصادی این پدیده ابراز داشته و در نتیجه تأکید جمعی صورت گرفت تا کشورهای منطقه در مبارزه مشترک و همکاری‌های مشترک از همدیگر دریغ نورزند.