کمپاین غرس نهال؛ غرس امید و جوانه‎‌های تازه در محیط زیبای پوهنتون کابل

انجمن محصلان پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل با حضور رئیس، معاون امور مالی و اداری، معاون امور محصلان، رئیس و تعدادی از استادان و اعضای انجمن محصلان این پوهنځی و همچنان قوماندان تولی محافظتی پوهنتون کابل طی یک گردهمایی به تعداد دهها نهال را در ماحول این پوهنځی غرس نموده و با صحبت و سخنانی به حفاظت از طبیعت و زندگی سبز تأکید ورزیدند.

پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی با سخنرانی در محفل افتتاحیه این برنامه که به روز شنبه مؤرخ ۱۶ حمل سال جاری در محوطه پوهنځی شرعیات تدویر یافته بود ابتدا ضمن اظهار خوش آمدید به اعضای برنامه، از انجمن محصلان، رئیس و مسئولان پوهنځی شرعیات که در این شرایط سخت و ناگوار که همه درگیر یک بحران ناخواسته می‌باشند فرصت را غنیمت شمرده با اراده و همت به این عمل پسندیده و با اهمیت اقدام نموده بودند تشکری نموده افزود، پوهنځی شرعیات همواره بعنوان یکی از شاخص‌های اصلی پوهنتون کابل بوده که آموزه‌ها و تأثیرات علوم انسانی آن در تمام عرصه های زندگی محصلان و مردم کشور و نیز بهبودی امور جامعه انسانی نقش و تأثیر بسزایی دارد و این اقدام شان نیز نشانگر تعریف کننده و تقویت دهنده‌ی مسئولیت‌های انسانی و اجتماعی می‌باشند.

آقای فاروقی در ادامه سخنانش با یادآوری از اضرار جبران ناپذیر ناشی از بسته شدن دروازه‌های پوهنتون در سالیان ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ و همچنان دوران جنگ‌های داخلی و اینک تهدید مشابه ناشی از بیماری ویروس کرونا «کووید۱۹» که درحال حاضر تبدیل به یک تهدید علیه بشریت شده و تا کنون بیشتر از ۱ ملیون نفر را در سراسر جهان مصاب، جان هزاران انسان را گرفته، اکثر کشورها را در حالت قرنطینه قرارداده و نهادهای گوناگون کاری، علمی و... را نیز تعطیل نموده است، خطاب به محصلان و مسئولان حاضر در برنامه گفت، با وجود این پدیده‌ی نگران کننده که نمونه بارز آن عدم حضور استاد، محصل و کارمند در این پوهنتون است از یک‌سو و ازسوی دیگر محدودیت های داشتن یک نصاب تحصیلی ومطلوب معیاری،کمبود استادان معیاری وچالیش های روند تدریسی معیاری که تاریخ بر ما تحمیل نموده است، درصورتیکه راههای بدیلی اکنون وجود دارد تسلیم به سرنوشت و بی اراده قرار گرفتن در دست حوادث به هیچ وجه برای اهل علم و دانش مطلوب و مناسب نیست و باید از فرصتها استفاده نماییم و اجازه ندهیم یکبار دیگر پوهنتون تعطیل شده و محصلان و اهل قلم کشور صدمه جبران ناپذیری را مکرراً متحمل شوند. وی گفت، تاریخ نشان داده که هرکسی که در بدترین شرایط ها تلاش نموده موفق نیز شده اند و خوشبختانه امروز مسئولان تحصیلات عالی و پوهنتون کابل نیز با درک این مهم در تلاش اند تا درس‌ها را با استفاده از روش‌های ممکن ارائه نمایند. آقای فاروقی در فرجامین سخنانش گفت، با وجود تلاش‌ طی سه سال اخیر برای استفاده از امکانات آنلاین در پوهنتون کابل، امکانات و لوازم برای این روند کافی نمی‌باشد ولی با آن هم دروس هرچند بصورت غیر معیاری، ازین طریقه‌ها ارائه خواهد گردید و از محصلان خواست تا در چنین وضعیت استثنایی با تعقل و خویشتن داری ضمن توجه به مسئولیت‌های شهروندی چون برنامه‌های محیط‌زیستی و صحت‌مندی خویش دست به دست هم داده با وجود مشکلات بی‌برقی، عدم دسترسی به انترنت مناسب و خدمات مخابراتی لازم، از طریقه‌های ممکن به برقراری تماس و ارتباط با استادان خود بپردازند تا درصورت تداوم این وضعیت ضربه‌ای به جامعه اکادمیک و علمی کشور وارد نگردیده و از ضایع شدن یک سال، یک سمستر و حتا یک روز شان که برای مسئولان پوهنتون غیر قابل معاوضه می‌باشد جلوگیری نمایند و با همصدایی و همکاری استادان و محصلان این چالش‌ها دور زده خواهدشد.

محترم عبدالبشیر فکرت بخشی استاد دیپارتمنت عقیده و فلسفه پوهنځی شرعیات و روح الله عارف معاون انجمن محصلان پوهنزی شرعیات به نمایندگی از انجمن محصلان شرعیات نیز به ترتیب به ایراد سخن پرداخته ضمن تأکید به توجه به صحت و دروس آنلاین راجع به برنامه‌ی حاضر نیز صحبت نموده و معلومات ارائه نمودند.

اشتراک کنندگان برنامه بعد از ختم محفل افتتاحیه این کمپاین در محوطه این پوهنځی حضور یافته و دهها نهال را که ازسوی اعضای انجمن و سایر محصلان پوهنځی شرعیات خریداری و تهیه گردیده بود را غرس نمودند.