جلسۀ فوق‌العادۀ شورای رهبری پوهنتون کابل تحت ریاست محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس ج.ا.ا. در امور تحصیلات عالی و اشتراک معاونان، روسای پوهنځی‌ها، آمرین واحدهای اداری و علمی بروز یکشنبه مورخ ۳ حمل ۱۳۹۹ تدویر یافت

در نخست محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس ج.ا.ا. در امور تحصیلات عالی پیرامون وضعیت پیش آمده  و فرایند تطبیق فیصلۀ شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی در زمینۀ تأمین و رعایت حفظ‌الصحه کارمندان علمی و اداری و کار کنان خدماتی پوهنتون صحبت نموده و گفت که ویروس کرونا دیگر در جغرافیای یک کشور یا یک منطقه معین محدود نبوده بلکه امروز افغانستان نیز به شکل جدی آن قضایای زیادتر ابتلا به ویروس کرونا را هر روز پس از دیگری تجربه می‌کند که در همین اواخر ثبت دو ریداد مثبت در کابل نیز بیانگر شیوع سریع این ویروس واگیر و فعال است. بنابراین نیاز است تا این مسئله به عنوان یک بحث اساسی جدی گرفته شده و به منظور مقابله و جلوگیری از شیوع آن هر یک ما نه فقط به عنوان مسئول در یک اداره بلکه به عنوان یک شهروند با مسولیت ادای مسئولیت نموده و از آدرس خود به آگاهی‌دهی در مورد اضرار و روند جلوگیری از شیوع این پدیده و رعایت حفظ‌الصحه اقدام نماییم.

محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی ضمن رهنمایی در خصوص تأمین نظافت و تطبیق دساتیر وزارت محترم صحت عامه در مورد رعایت حفظ‌الصحه هدایت داد تا تمامی شعبات با مواد و لوازم ممکن و دست داشته تجهیز و از آن استفاده درست و مناسب صورت گیرد.

رییس پوهنتون کابل موضوع ویروس کرونا و نگرانی رهبری جمهوری اسلامی افغانستان پیرامون شیوع آن را نیز با اعضای شورای رهبری شریک ساخته و در مورد تطبیق همه‌جانبۀ طرزالعمل تنظیم رژیم کاری به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در ادارات خدمات ملکی صحبت نموده و تأکید نمود تا این طرزالعمل در پوهنتون کابل به شکل جدی تطبیق گردد.

رییس پوهنتون کابل ضمن صحبت مقدماتی شان علاوه نمودند که امروز کشور و ملت ما در کنار سایر اعضای خانواده بشری در برابر یکی از بزرگترین چالش های عصر ما قرار گرفته است . در هیچ مرحله هیچ چیز دیگر زنده گی انسانها را به این حد تحت تاثیر قرار نداده است . جوامع قدرتمند و قدرت های اقتصادی جهانی و همه کشورها در تنگنا های جدی در برابر رسیده گی به فشارهای ناشی ازین تحدید قرار گرفته اند .

کشور ما بمثابه کشوریکه مشکلات چند بعدی و بمراتب بیشتر نسبت به سایر جوامع را دارد فقط در صورتی میتواند به این مشکل فایق آید که تمام اعضای این خانواده یعنی شهروندان احتمام و توجه لازم به هدایات نهادهای مسؤل نموده این پدیده را جدی بگیرند . به آن قهرمانانیکه در خط اول مبارزه علیه این پدیده در مراکز صحی و محلات امنیتی قرار دارند بایست به عنوان قهرمانان توجه جدی صورت گیرد ، تمجید و حمایت شوند . این پدیده فرهنگ اجتماعی و نحوه برخورد ما را تغیر میدهد و باید برای محدود ساختن آن روابط اجتماعی و برخورد های فزیکی خودرا  تجدید نظر جدی نموده ، فاصله ها را رعایت کنیم . محدود نمودن روابط و رعایت این دساتیر کار ساده نیست اما حالت استثنائی و حیات انسانها آن را میطلبد .

مشکلات و محدودیت های اقتصادی شهروندان و همه ما و شما نگرانی و دغدغه جدی است ، یقیناَ دولت ، سکتور خصوصی ، جامعه مدنی ، و دوستان بین المللی و سایر سخاوتمندان در چنین یک حالت همه امکانات را بکار میگیرد که نباید بیشتر از پیش به آن نگران باشیم ، مداخله دولت در بازار و رسیده گی به محتکران و استفاده جویان در هفته گذشته پاسخ مناسبی بود که اثرات آن را شهروندان در استقرار مجدد قیمت ها مشاهده نمودند بناء  توقع میرود از هجوم به بازار ها و ایجاد تقاضای اضافی در مارکیت مواد اولیه باید اجتناب صورت گیرد .

خلاصه و در پایان رییس پوهنتون خطاب به شورای رهبری و بلاثر به استادان ، محصلان و همه منسوبین این نهاد تاکید نمود که یگانه ابزاریکه در دست دولت و در دست شهروندان برای مقابله با این پدیده تحدید کننده وجود دارد همانا شهروند مسؤل و خودشان استند که با مسؤلیت پذیری ، خرد ورزی و رعایت اصول وضع شده از جانب مسؤلان میتوانند به لطف خداوند (ج) از این آزمون بزرگ موفق بدر آیند . رییس پوهنتون از همه بصورت خاص مطالبه نمود که لطفاَ به شایعه پراگنی ها گوش ندهند ، تحدید و تشویش اضافی را بخود راه نداده ، مدبرانه ، مسولانه و شجاعانه با توکل به خداوند (ج) تدابیر و اقدامات لازمه را درین دوره حساس ، استثنائی و موقتی زنده گی تان اتخاذ و عملی نمائید . رییس پوهنتون برای استفاده موثر از ایام رخصتی و بکاربرد موثر وقت محصلان و استادان که فرصت های ملی و نهایت با اهمیت اند ، نظرات و پیشنهادات خود را برای انتخاب گزینه ها به جلسه پیشنهاد نمود که اکثریت اعضای حاضر جلسه روی آن بحث نموده و تصامیم لازم اتخاذ شد .

 در پایان جلسه رییس پوهنتون  از تمام محصلان ارجمند که در رخصتی بسر میبرند توقع نمود تا با حد اکثر تلاش کوشش نمایند در خانه بمانند و به رهنمود های مسولان صحی جدا توجه کنند . همچنان وی از تمام استادان و محققان پوهنتون کابل تقاضا نمود تا مطالعات ، تحقیقات و نظرات علمی شانرا پیرامون زوایای مختلفه و ابعاد گوناگون حالات موجود و پیشرو پیوسته با اداره پوهنتون و مقامات مسول شریک نموده مسولیت علمی ، اکادمیک و شهروندی شانرا درین لحظات حساس تاریخ کشور ادأ نمایند .

به منظور استفاده بهینه از اوقات و ایام رخصتی که جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا صنوف درسی تعطیل گردیده است، اعضای شورای رهبری پوهنتون کابل موضوع را مورد بحث و مداقه قرار داده  و نظریات شانرا  ارایه کردند .

محترم پوهندوی دکتور محمد نعیم عظیمی معاون علمی پوهنتون کابل درین خصوص اظهار داشت ، با توجه به ادبیات جدید در عرصه ارایۀ خدمات تحصیلی و رشد تکنولوژی معلوماتی به عنوان یکی از ابزارهای قوی در تحصیلات عالی، استادان محترم می‌توانند با استفاده از تکنولوژی معلوماتی کورس‌های شان ار طریق انترنت و سافت‌ویرهای مربوطه که الحمدالله اغلب استادان و محصلان به آن دسترسی دارند، تطبیق نمایند. از سوی دیگر، استادان محترم میتوانند تا از پلت‌فارمهای ایدکس، کورسیرا یا MIT که در آن اغلب کورس‌ها و مضامین پوهنتونی در مقطع لیسانس و ماستری وجود دارند، استفاده نموده و محصلان شان را در استفاده از آن رهنمایی نمایند.

علاوه برآن، اصول یادگیری و آموزش از راه دور نیز راه حل مناسب در این مقطع حساس بشمار میرود و میتوان از آن به عنوان یک ابزار قوی استفاده کرد. استادان محترم میتوانند با معرفی منابع درسی به محصلان شان کارخانگی‌های منظم را براساس فصول مختلف مواد درسی تنظیم نموده محصلان را موظف به حل و ارسال آن نمایند تا از این طریق هم وقت محصلان به آموزش خودی با رهنمایی استاد مربوطه سپری شده و از سوی دیگر تا حدی از دروس نیز در این ایام رخصتی تطبیق گردد.

همچنان محترمه پوهنوال دکتور تفسره هاشمی معاون امور محصلان پوهنتون کابل بیان داشت ، موضوع تآمین ارتباط میان محصلان و استادان را میتوان از طریق مدیریت های تدریسی ، انجمن‌ها و اتحادیه محصلان تنظیم نمود تا موضوعات یادشده به شکل فراگیر آن تطبیق گردد. در این مورد میتوان برای تطبیق کارخانگی یا آموزش از طریق انترنت، امتیاز نمره به محصلان را نیز مورد ملاحظه قرار داد. از سوی دیگر ممکن است برخی از محصلان پوهنتون کابل به انترنت دسترسی نداشته باشند که این فیصدی اندک بوده و بعد ازتکمیل رخصتی می‌توان از محصلانی‌که مقدار دروس شان را از طروق فوق فراگرفته اند؛ با استفاده از روش محصل‌محوری در ایام رسمی بعد از رخصتی‌ها با محصلان دیگر صنف مربوطه شان شریک ساخته و روند دروس تسریع و از ضیاع زمان جلوگیری به عمل آید.

به همین منوال اعضای محترم شورای رهبری این نهاد  نیز با تأیید موضوعات یادشده و  ابراز برخی ملاحظات در روند اجرایی این موضوع نظریات شان را شریک نموده و سپس موضوع توسط محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس جلسه چنین جمع‌بندی و به اتفاق آرا تأیید و تصامیم لازم اتخاذ گردید

  1. روسای محترم پوهنځی‌ها مکلف هستند تا در ظرف یک هفتۀ میکانیزم واضح مبتنی بر ماهیت مضامین قابل تدریس به محصلان به یکی از طروق یادشده را به ریاست پوهنتون کابل گزارش داده و جریان دروس از راه دور و با استفاده از تکنولوژی معلوماتی را در حد توان و امکانات موجود آغاز نمایند؛
  2. معاون امور محصلان موظف است تا فرایند تأمین ارتباط محصلان با استادان را از طریق مدیریت های تدریسی ، اتحادیه و انجمن‌های محصلان تنظیم نموده و گزارش آن را به ریاست پوهنتون کابل ارایه نماید؛
  3. از هرگونه تجمعات و گردهمایی‌ها در پوهنتون جداً خودداری گردد و روند ارایه خدمات به متقاضیان غیر از امور درسی که براساس فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تعطیل گردیده است، به شکل منظم در اوقات تنظیم شده اجرا گردد تا از تجمع افراد در یک زمان واحد خودداری صورت گیرد؛
  4. استادان و کارمندانی که سن شان از 58 سال بالاتر است و سایر استادان و کارمندانیکه به آنان توصیه شده است ، براساس طرزالعمل تنظیم رژیم کاری به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در ادارات خدمات ملکی در خانه‌های شان بمانند؛
  5.  روند رعایت حفظ‌الصحه به شکل دقیق آن تأمین و معاون اداری و مالی پوهنتون موظف است تا از آن نظارت و مراقبت جدی نماید.

جلسۀ شورای رهبری با استعانت و مددجویی از دربار ایزد منان و قرائت دعاییه خاتمه یافت.