افتتاح مرکز مطالعات سازمان تجارت جهانی در پوهنتون کابل

مرکز مطالعات امور سازمان تجارت جهانی WTO   که در پوهنځی اقتصاد پوهنتو کابل موقعیت دارد و به همکاری مالی و تخنیکی اتحادیه اروپا ساخته شده، از سوی رئیس پوهنتون کابل، نماینده مرکز تجارت بین المللی در افغانستان، رئیس پوهنځی اقتصاد و استادان پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل افتتاح گردید.

محترم پوهنمل حمید الله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی ضمن ابراز خرسندی از افتتاح این مرکز مطالعاتی گفت، این مرکز میتواند نقش مهم را در پروسه پساالحاق به سازمان تجارت جهانی، ظرفیت سازی، ارایه مشوره در راستای اصلاح قوانین و مقررات مربوطه در مطابقت به معیار های این سازمان، استفاده از مزایای عضویت و انجام مطالعات برای انکشاف پالیسی های موثر تجارتی و اقتصادی داشته باشد.

وی همچنان افزود، نیاز است تا فارغ التحصیلان جدید در موضوعات مهم تجارتی در حال ظهور آموزش ببینند و از آنجا که افغانستان یک عضو جدید سازمان تجارت جهانی است، نیاز به انجام تحقیقات در بخش های مختلف سازمان تجارت جهانی و تربیه کدر های متخصص درین عرصه میباشد.

آقای فاروقی ابراز امیدواری نموده گفت که مطالعات و تحقیقات مرتبط با سازمان تجارت جهانی این مرکز به رشد تجارت کشور به سطح ملی و بین المللی کمک خواهد کرد و توانائی های رقابتی و تخصصی افغانستان را در تعاملات اقتصادی و تجارتی منطقوی و بین المللی بالا میبرد .

افغانستان در ماه جولای 2016 بحیث عضو سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد، به همین منظور یک سلسله تلاش ها و ابتکارات برای تحقق اصلاحات مورد نیاز در قوانین و محیط مقرراتی و طرح سیاست های تجارتی دولت آغاز گردیده است، تا بتواند تعهدات خویش را در قبال سازمان تجارت جهانی تحقق بخشد و از مزایای عضویت به این سازمان بهره مند گردد.

کمبود دانش در مورد قواعد و چارچوب کاری سازمان تجارت جهانی نیروی کار دولتی را با چالش تطبیق تعهدات و بهره مند شدن از مزایای عضویت به سازمان تجارت جهانی مواجه ساخته است.

به منظور رسیدگی به این چالش ها و تضمین تداوم ارتقای ظرفیت پیرامون امور و موضوعات مرتبط به سازمان تجارت جهانی، پوهنتون کابل به همکاری مالی و تخنیکی اتحادیه اروپا این ابتکار را روی دست گرفته تا مرکز مطالعات سازمان تجارت جهانی را بمثابه مرکز تحقیقی و تربیت کدرهای جوان  در پوهنتون کابل که یک نهاد علمی و اکادمیک میباشد، ایجاد کنند.

رئیس پوهنتون کابل در ختم سخنان شان از همکاری های مالی و تخنیکی اتحادیه اروپا، نهاد ها و جامعه بین المللی بخاطر حمایت از پوهنتون کابل و نهاد های اکادمیک و علمی کشور قدردانی نموده، گفتند امیدوار هستیم تا در آینده نیز شاهد همکاری های مشابه با این مرکز مطالعاتی باشیم.

همزمان در جریان مراسم گشایش مرکز که به لوازم و امکانات تدریسی و تحقیقی مجهز است اقای مجددی نماینده سازمان تجارت بین المللی ، پوهنمل مبر حمزه اسلمی رییس پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل و محترم استاد ذبیح الله مدبر استاد پوهنځی اقتصاد و رییس اسبق اداره سازمان تجارت جهانی در وزارت تجارت نیز نظرات و پیشنهادات مشخص شانرا  ارایه نمودند .