نهال شانی بمنظور افزایش ساحات سبز در پوهنتون کابل

رئیس و معاونان امور محصلان و امور مالی و اداری پوهنتون کابل در حالیکه رؤسا و مسئولان پوهنځی‌های زراعت، محیط زیست، زمین‌شناسی، خدمات و تعدادی از کارمندان پوهنتون نیز آنان را همراهی می‌نمود در برنامه نهال شانی ترتیب یافته ازسوی آمریت خدمات این پوهنتون به پیشواز استقبال از بهار و زیباسازی محیط زیست، اشتراک نموده و با غرس یک نهال این کمپاین را در پوهنتون کابل آغاز نمودند.

پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی در حالیکه پوهنوال دکتور تفسیره هاشمی معاون امور محصلان و محترم مسعود پیروزی معاون امور مالی و اداری رؤسای پوهنځی‌های زراعت، محیط زیست و تعدادی دیگر از کارمندان و محصلان این پوهنتون نیز وی را همراهی می‌نمود به روز دوشنبه مؤرخ ۲۶ حوت سال جاری با حضور در صحن پوهنتون کابل در برنامه نهال شانی که ازسوی آمریت خدمات پوهنتون تدویر یافته بود اشتراک نموده و با غرس یک نهال این برنامه را آغاز نمود. آقای فاروقی در جریان غرس این نهال ضمن قدردانی از برگزار کنندگان آن، ابراز امیدواری نمود تا فرهنگ نهال شانی و سرسبز سازی محیط زیست به یک رسم عمومی تبدیل شده و ازین طریق تمامی شهروندان کشور بویژه محصلان محترم پوهنتون کابل در شکوفایی وطن ایفای نقش نمایند.

مسؤلین سرسبزی و خدمات پوهنتون با توجه به چالش های محدودیت آب و ماستر پلان پوهنتون سعی دارند بروفق نظریات اساتید محترم پوهنځي های زراعت محیط زیست برنامه کمپاین نهال شانی و سرسبزی این نهاد اکادمیک در مرحله اجرا بگذارند . هیئت رهبری پوهنتون کابل به نهال شانی بعنوان یکی از پسندیده ترین فعالیت در این پوهنتون مکرراً تأکید نموده و در تازه ترین مورد در آخرین جلسه شورای رهبری این نهاد نیز به این موضوع تأکید نمودند تا کمپاینی را بمناسبت نهال شانی در پوهنتون کابل سراسری ساخته و محیط زیبای این مکان علمی را با غرس نهال‌های جدید سرسبز تر و زیباتر از پیش بسازند که اینک طی این پروسه حدود ۴۰۰ اصله نهال مثمر و ۶۵۰ اصله نهال غیر مثمر که ازسوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری وفارم پوهنځی زراعت به پوهنتون کابل اهداء گردیده است در ساحات مختلف پوهنتون کابل بمنظور کاهش آلودگی هوا و افزایش ساحات سبز غرس خواهد گردید.