رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران با رئیس پوهنتون کابل دیدار و روی مسایل مورد نظر گفت‌وگو نمود

محترم دکتر رضا ملِکی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران با حضور در پوهنتون کابل با پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس این پوهنتون و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی دیدار و دوطرف روی موضوعات مورد نظر ازجمله پروژه ساختمانی دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل و تعیین و معرفی رایزن جدید این سفارت در کابل گفت‌وگو و تبادل نظر نمودند.

محترم دکتر رضا ملِکی رایزن پیشین سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با صحبت در این دیدار ابتدا از فراهم شدن زمینه‌ی ملاقات از ٰریاست پوهنتون کابل تشکر نموده و با یادآوری از اشتراکات عمیق بخش‌های مختلف دولت و ملت ایران با ملت و دولت جمهوری اسلامی افغانستان، روابط جاری دربخش‌های علمی و فرهنگی را توصیف برانگیز و بی‌پیشینه خواند. آقای ملکی در ادامه از افزایش برنامه‌های مشترک علمی- فرهنگی میان دو کشور صحبت نموده گفت مسئولان فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران تا حد توان در تحقق این امر با هدف دانش افزایی به تلاش‌های‌شان ادامه خواهند داد و از همکاری‌های مسئولان پوهنتون کابل نیز در فراهم سازی زمینه‌های این برنامه‌های مشترک علمی سپاسگزاری نمود.

سپس، پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی ابتدا حضور این هیئت را در پوهنتون کابل خوش آمدید گفته و با تقدیر از تلاش‌های چندین ساله آقای ملِکی بعنوان رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در عرصه‌های تعمیق و تحکیم روابط علمی و فرهنگی، ایشان را شخصیتِ فعال، تأثیر گذار و خدمتگزار دو ملت فرهنگی و باهم برادرِ افغانستان و ایران دانست. آقای فاروقی اظهار امیدواری نمود که با تقرر و توظیف رایزن فرهنگی جدیدِ سفارت ایران در افغانستان، روابط شکل گرفته‌ی علمی و فرهنگی میان دوکشور کماکان ادامه یافته و روی تحکیم آن بیشتر از پیش تلاش به خرچ داده شود و در ختم تعیین آقای  موافقی را بعنوان رایزن فرهنگی جدید سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان برای ایشان تبریک گفته حضور شان در افغانستان را مجدداً خوش آمدید گفت.

جمهوری اسلامی افغانستان و ایران بعنوان دوکشور همسایه و شریک در صلح،منازعات و آسیب و امتیازهای جیولوژیکی و جیوپالیتیکی، از دوره‌های دور تاریخی تا اکنون روابط گوناگون در عرصه‌های مختلف و نیز اشتراکاتِ عمیق فرهنگی – اجتماعی دارند که این روابط طی حدودِ دوره‌ی ۱۸ سالِ حکومت‌های جدید گسترش بیشتر یافته و پوهنتون کابل بعنوان یک نهاد کهن و بزرگ علمی در کشور همواره تلاش نموده است تا روابط علمی و فرهنگی را ازطریق برگزاری برنامه‌های مشترک علمی، تحقیقی، آموزشی و... در میان دوکشور حفظ و تقویت نماید که دیدار حاضر نیز در همین راستا میان مسئولان متذکره انجام یافته است.