جلسه معاونیت امور محصلان با رؤسای پوهنځی‌ها بمنظور بررسی کردیت‌ها و ساعات درسی استادان پوهنتون کابل تدویر یافت

بر اساس هدایت مؤرخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ محترم پوهندوی دکتور محمدنعیم عظیمی معاون امور علمی و سرپرست ریاست پوهنتون کابل به منظور بررسی مجدد وضعیت صنوف و تقسیم اوقات درسی سال تحصیلی ۱۳۹۹ پوهنوال دکتور تفسیره هاشمی معاون امور محصلان پوهنتون کابل با رؤسای پوهنځی‌های پوهنتون کابل بمنظور بررسی واحدها و ساعات درسی استادان این پوهنتون جلسه نموده و در حاشیه این جلسه از تلاش‌های استادان عضو کمیته نظارت از امتحانات سمستر خزانی ۱۳۹۸ این پوهنتون نیز تقدیر نمود.

در این جلسه که به روز چهارشنبه مؤرخ ۳۰ دلو سال جاری باحضور معاون امور محصلان، رؤسا و تعدادی از معاونان پوهنځی‌ها و استادان عضو کمیته نظارت از امتحانات سمستر خزانی سال ۱۳۹۸ پوهنتون کابل در دفتر معاونیت امور محصلان این پوهنتون تدویر یافته بود، پوهنوال دکتور تفسیره هاشمی معاون امور محصلان این پوهنتون ابتدا ضمن عرض خوش آمدید به اعضای جلسه در دفتر این معاونیت، مشخصاً موضوعات «تقدیر از استادان عضو کمیته نظارت از امتحانات سمستر خزانی ۱۳۹۸» و همچنان «بررسی واحد/کردیت‌ها و تقسیم اوقات درسی سمستر بهاری آینده» را به حاضرین جلسه ارائه نمود.

سپس، اعضای این جلسه ابتدا غرض قدردانی از زحمات و تلاش‌های ۲۰ تن استادانِ عضوِ کمیته نظارت از امتحانات سمستر خزانی ۱۳۹۸ پوهنتون کابل که باعث بهبودی روند امتحانات سمستر خزانی ۱۳۹۸ و ایجاد شفافیت بیشتر در آن گردیده و از اثر تلاش‌های شان تغییرات مثبتی نیز در این روند رونما گردیده است، به آنان لوح تقدیر که ازسوی معاونیت امور محصلان این پوهنتون تهیه گردیده بود اهداء نموده و از هر یک این استادان تشکر و ابراز قدردانی نمودند.

در ادامه اعضای جلسه روی «واحد/کردیت‌های درسی»، «حضور و عدم حضور تعدادی از استادان بعضی از پوهنځی‌ها»، «چگونگی ترتیب تقسیم اوقات درسی صنوف سمستر بهاری» و همچنان «چالش‌های فراروی این مسایل» بصورت مفصل بحث و تبادل نظر نموده و هریک چشم‌دیدها، تجربه‌ها، انتقادات و پیشنهادات خویش را به حاضرین ارائه نمودند که در نتیجه بعد از بررسی تمام این صحبت‌ها فیصله به عمل آمد تا تقسیم‌اوقات سمستر بهاری ۱۳۹۸ تمام پوهنځی‌ها که فعلاً ترتیب گردیده است بررسی شده و از آنجایی که صلاحیت تصمیم گیری در مورد این موضوع منحصر به شورای علمی پوهنتون کابل می‌باشد، نتیجه‌ی بررسی‌ها طی یک جلسه‌ی اضطراری شورای علمی به این شورا ارائه گردیده و در مورد آن تصمیم نهایی گرفته شود تا باشد که پوهنتون کابل باوجود مشکلات موجودِ فرا راهِ تطبیق تمام معیارات درسی و تحصیلی و همچنان محدودیت‌های زمانی، مکانی و مالی که دارد، قبل از شروع درس‌های سمستر جدید آمادگی‌های کامل خویش را غرض تدریس بهتر و معیاری‌تر برای محصلان این نهاد علمی داشته باشد و بدین اساس این جلسه به ساعت ۱۱ قبل از ظهر همین روز خاتمه یافت.

پوهنځی‌های: اقتصاد، حقوق، روانشناسی، ادبیات، کمپیوترساینس،کیمیا، فزیک، ریاضی، بیولوژی و علوم اجتماعی پوهنتون کابل از پوهنځی‌هایی می‌باشد که تعدادی از دیپارتمت‌های درسی آن به صورت پوهنتون شمول و تقریباً در اکثر از صنوف درسی این پوهنتون مضامین درسی دارند که این مسأله هر از گاهی این پوهنځی‌ها را با مشکلاتی چون: کمبودی استاد، کمبودی صنوف درسی و... روبرو می‌سازد. درحالیکه در جلسات قبلی شورای علمی پوهنتون غرض بهبود کیفیت تحصیلی و تطبیق معیارات اکادمیک در این نهاد علمی تصمیم مبنی بر تشکیل صنف در پوهنتون کابل با حد اکثر ۵۰ محصل اتخاذ گردیده بود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این روند با مشکلات موجه و غیر موجهی که هرکدام نیاز به بررسی و تدابیر دقیق‌تر دارند مواجه گردیده است. لذا بر حسب فیصله‌ی این جلسه تصمیم نهایی در این رابطه در شورای علمی بعدی پوهنتون گرفته خواهد شد.