سروی و دیزاین کمپلکس اداری پوهنتون کابل

مسئولان و انجنیران وزارت شهرسازی و اراضی با حضور در پوهنتون کابل با محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی درحالیکه محترم مسعود پیروزی معاون امور مالی و اداری این پوهنتون نیز حضور داشت دیدار و در ارتباط با کمپلکس اداری پوهنتون کابل  گفت‌وگو نمودند.

در این دیدار ابتدا مسئولان وزارت محترم شهرسازی و اراضی ضمن ابراز قدردانی از ریاست پوهنتون کابل بابت فراهم شدن زمینه‌‌‌ی ملاقات، در ارتباط با طرح این وزارت مبنی بر اعمار یک کمپلکس اداری مجهز و مورد نیاز برای پوهنتون کابل و همچنان جایگاه و اهمیت تاریخی این پوهنتون با پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی و آقای پیروزی معاون امور مالی و اداری این پوهنتون صحبت نمودند. این مسئولان اضافه نمودند که کار سروی، بررسی خاک و نقشه‌ی این کمپلکس بزودی تهیه شده، برای مراحل بودجه یابی و پروسه تدارکاتی جهت ساخت و ساز آن عملاً  اقدام خواهند نمود.

پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی ضمن خوش آمد گویی این هیأت در پوهنتون کابل، از طرح و توجهات این وزارت در اعمار کمپلکس اداری این پوهنتون تشکر نموده و آن‌را یک نیاز ضروری برای این نهاد بزرگ اکادمیک کشور دانست.  آقای فاروقی از پوهنتون کابل با ۸۷ سال سابقه‌ی تاریخی و در حال حاضر با داشتن حدود ۲۴۰۰۰ محصل بعنوان یکی از کهن‌ترین و بزرگترین نهاد اکادمیک کشور یاد نموده گفت،  ساختمان‌های اداری این نهاد بزرگ علمی که در زمینه‌ی تربیت چندین نسل افراد نخبه و متخصص در تاریخ کشور دارای پس زمینه‌ی درخشان و جایگاه والایی می‌باشد، سالیان خیلی قبل با درنظرداشت نیازمندی های آن زمان به شکل پراکنده در چهار اطراف ساحه پوهنتون تأسیس گردیده و از آن‌ها استفاده اعظمی گردیده است. اما درحال حاضر دفاتر و ساختمان‌های اداری آن از یک‌سو با بیشتر شدن متقاضیان و محصلان و همچنان تشکیلات اداری این نهاد قابل کفایت نبوده و ازسوی دیگر ارتباطات و اجراآت کاری را نیز به کندی مواجه ساخته است که بر این اساس پوهنتون کابل با داشتن یک کمپلکس اداری مجهز و مورد نیاز احساس ضرورت می‌کند که خوشبختانه با آغاز کار عملی این پروژه و اعمار کمپلکس مورد نظر، مشکلات این پوهنتون در بخش اداری مرفوع خواهد شد. وی در فرجامین سخنانش اظهار امیدواری نمود که هرچه زودتر کار روی این پروژه عملاً آغاز گردد تا با ساخت آن مشکلات گوناگونی که در حال حاضر پوهنتون کابل در بخش اداری با آنها روبرو می‌باشد برطرف گردیده و ازسویی هم جایگاه برتر پوهنتون کابل بعنوان سابقه دارترین و با اعتبار ترین نهاد اکادمیک کشور حفظ گردد که مورد تأیید مسئولان وزارت محترم شهرسازی و اراضی نیز واقع گردید.

سپس مسئولان وزارت شهرسازی و اراضی پس از صحبت روی این موضوع در دفتر ریاست پوهنتون کابل، در حالیکه ازسوی آقای مسعود پیروزی معاون امور مالی و اداری پوهنتون کابل همراهی می‌گردیدند از ساحه تعیین شده طبق ماستر پلان پوهنتون کابل و مکان اعمار این کمپلکس بازدید و ساحه دقیق آن‌را مشخص نمودند. براساس معلومات مسئولان این وزارت، کار سروی، بررسی خاک و نقشه‌ی این کمپلکس بزودی ازسوی آنان تهیه شده، برای مراحل بودجه یابی و پروسه تدارکاتی جهت ساخت و ساز آن عملاً  اقدام خواهند نمود.