پیگیری هدایات مقام عالی ریاست جمهوری راجع به تعیین ساحه و اعمار ساختمان انستیتوت روباتیک افغانستان در محوطه پوهنتون کابل

مسئولان محترم نهاد DCF (تیم روباتیک افغانستان)، نماینده گان محترم اداره امور ج.ا.ا ، وزارت تحصیلات عالی، وزارت شهرسازی و اراضی، اداره ارگانهای محل و اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف  با حضور در پوهنتون کابل با محترم مسعود پیروزی معاون امور مالی و اداری پوهنتون کابل دیدار و روی تفاهمنامه همکاری میان پوهنتون کابل و انستیتوت روباتیک، مکان و چگونگی روند کاری اعمار ساختمان انستیتوت روباتیک در محوطه پوهنتون کابل گفت‌وگو نمودند.

مسئولان این گروه در سالیان اخیر افتخارات زیادی را برای کشور درسطح بین‌المللی کسب نموده اند . خانم رؤیا محبوب مسئول تیم روباتیک با حضور در پوهنتون کابل با آقای مسعود پیروزی معاون امور مالی و اداری این پوهنتون دیدار نموده ضمن سپاسگزاری از  فراهم شدن زمینه‌ی این دیدار، در ارتباط با نیازمندی‌های تیم روباتیک کشور به یک انستیتوت مشخص و معیاری صحبت نمودند. ایشان اذغان نمود که قبلاً برای تأمین بودجه‌ی ساخت این انستیتوت تلاش‌های زیادی نموده و بر اساس آخرین اطلاعات بودجه‌ی آن در سال مالی ۱۳۹۹ ازسوی دولت ج.ا.ا و حامیان مالی کشور های خارجی طبق پروسه بودجوی دولت و وزارت مالیه پرداخت خواهد گردید. طبق هدایت مقام عالی ریاست ج.ا.ا قسمتی از محوطه‌ی پوهنتون کابل در اختیار  تیم روباتیک افغانستان قرار گرفته و ساختمان انستیتوت روباتیک افغانستان بر روی آن اعمار خواهد شد. آقای پیروزی معاون امور مالی و اداری پوهنتون کابل ضمن ابراز خوش آمدگویی به این مسئولان در پوهنتون کابل از توجه جناب محترم رئیس جمهور ج.ا.ا بخاطر ساخت و ساز این انستیتوت در پوهنتون کابل ابراز امتنان و تشکری نمود، تلاش ها و دستآوردهای این تیم را قابل قدر دانسته و اعمار این انستیتوت را ضروری دانست.

سپس، این هیأت با حضورداشت آقای پیروزی معاون امور مالی و اداری پوهنتون کابل در ساحه حضور یافته و قسمتی از محوطه‌ی این پوهنتون به وسعت ۷.۵ هفت اعشاریه پنج جریب زمین را برای ساخت این انستیتوت تعیین و مشخص نمودند. کار سروی و دیزاین ساختمانی این انستیتوت قبلاً ازسوی موسسه DCF و پوهنتون YALE امریکا نهایی گردیده قرار است ساخت و ساز آن درجریان سال مالی ۱۳۹۹ عملاً آغاز یابد.

تیم روباتیک افغانستان در چند سال اخیر با ابداعات تکنولوژیکی و فناوری در قسمت روبات سازی افتخارات زیادی را برای افغانستان در مسابقات بین‌المللی بدست آورده اند و قرار است با اعمار این ساختمان زمینه برای فراگیری دانش تحقیقی روباتیک ، هوش مصنوعی و تکنالوژی نوین بگونه علمی و نظری برای قشر جوان کشور مهیا گردد.

این ساختمان در دو وینگ و چهار طبقه در محوطه 15000 متر مربع ساخته میشود.  ونگ اول برای انستیتوت روباتیک و  ونگ دوم که مرکز نوآوری و خلاقیت میباشد برای استفاده محصلین تمام پوهنحی های پوهنتون کابل به شمول انستیتوت متزکره  اختصاص داده خواهد شد.

پوهنتون کابل درنظر دارد با حمایت از این تیم در میان مدت با فراهم شدن زمینه‌ها و امکانات مورد نیاز، انستیتوت متذکره را به سویه لسانس ارتقاء دهد و بحیث یکی از پوهنحی های پوهنتون کابل فعالیت خواهد نمود.