امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان پوهنتون کابل و وزارت معادن و پترولیم

پوهنتون کابل و وزارت معادن و پترولیم تفاهم‌نامه همکاری مشترک را به منظور تطبیق مصوبه شماره ۱۱ سال ۱۳۹۷ شورای عالی اقتصادی و ایجاد هماهنگی، تعامل و همکاری مشترک در زمینه‌های آموزش و ارتقای ظرفیت کارکنان وزارت معادن و پترولیم و پوهنتون کابل جهت آوردن اصلاحات، ایجاد اشتغال، انکشاف اداره از طریق توسعه همکاری‌های علمی و عملی و انتقال تجارب طرفین به امضاء رساند.

این تفاهم‌نامه‌ توسط محترم عنایت‌الله مومند سرپرست وزارت معادن و پترولیم  و پوهنوال دکتور تفسیره هاشمی معاون امور محصلان پوهنتون کابل درحالیکه پوهاند عبدالغیاث صافی رئیس پوهنځی زمین‌شناسی و تعدادی از استادان دیپارتمنت جیولوژی این پوهنتون نیز وی را همراهی می‌نمود به امضاء رسیده است که بر اساس آن دوطرف در جهت گسترش و تقویه همکاری‌های علمی و عملی با درنظرداشت امکانات موجود طرفین، ایجاد میکانیزم همکاری‌های دوجانبه و هماهنگی بهتر طرفین، فراهم نمودن زمینه‌ فعالیت‌های علمی و تحقیقی با استفاده از امکانات موجود طرفین، تأمین بستر مناسب تبادله اندوخته‌ها و تجارب علمی و عملی جهت ارتقای ظرفیت، علمی و مسلکی و استفاده بهینه از کادرهای علمی طرفین در انکشاف سکتور معادن، استفاده محصلان پوهنتون کابل از منابع، کتابخانه و لابراتوارهای وزارت معادن و پترولیم در انجام تحقیقات علمی و کارهای عملی، تجدید کریکولم درسی دیپارتمنت جیولوژی پوهنځی زمین‌شناسی پوهنتون کابل با مشورت و همکاری کادرهای علمی وزارت معادن و پترولیم، اشتراک محصلان پوهنتون کابل و کارمندان و کادرهای علمی دو طرف در کنفرانس‌های علمی هردو نهاد و... با همدیگر همکاری خواهند نمود.

پوهنتون کابل با استفاده از این تفاهم‌نامه‌ی همکاری پنج‌ساله زمینه‌ی کارهای عملی و کارآموزی را برای محصلان دیپارتمنت جیولوژی پوهنځی زمین‌شناسی و همچنان اساتید و کادر علمی و مسکلی این دیپارتمنت فراهم نموده است.

پوهنځی زمین‌شناسی پوهنتون کابل در سال ۱۳۵۹ه.ش در چوکات این پوهنتون تأسیس گردید که اکنون با داشتن سه دیپارتمنت جیولوژی، جغرافیه و هایدرومتیورولوژی، کانونی برای تحصیلات عالی هزاران جوان دانشجوی کشور می‌باشد.