پنجاه‌وهشتمین دور جشن فراغت محصلان دیپارتمنت مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل در ادیتوریم مرکزی این پوهنتون برگزار گردید

پنجاه‌وهشتمین دور جشن فراغت محصلان رشته مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل با اشتراک ۵۰ محصل از دیپارتمنت مالی و بانکی این پوهنځی به روز پنجشنبه ۳ دلو سال جاری در ادیتوریم مرکزی این پوهنتون برگزار گردیده بود که با حضور رئیس پوهنتون کابل، معاون و آمران دیپارتمنت‌های پوهنځی اقتصاد، تعدادی از استادان پوهنتون کابل، محصلان و خانواده‌های آنان و توزیع تصدیق‌نامه‌ها و تحسین‌نامه‌ها همراه بود.

پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی در این محفل اشتراک و سخنرانی نموده ابتدا ضمن خوش‌آمدگویی به حاضرین مخصوصاً به خانواده‌های محصلان در پوهنتون کابل و ابراز خرسندی از برگزاری این جشن گفت، جای مسرت است که بعد چهارسال زحمات و تلاش این محصلان امروز شاهد برگزاری جشن فراغت آنان از رشته‌ی مالی و بانکی هستیم. آقای فاروقی خطاب به این محصلان گفت، رشته امور مالی و بانکی به مثابه شاه‌رگ اساسی نظام اقتصادی جهان امروز رشته‌ای می‌باشد که ۹۸ فیصد امور اقتصادی جهان امروزه وابسته به آن است لذا امیدوارم که با ورود شما در عرصه‌های کاری این رشته، امور بانکی کشور بهبود یافته و مسایل اقتصادی کشور شاهد پیشرفت گسترده در این عرصه باشد.

آقای فاروقی در ختم سخنانش تأکید نمود که سعادت در گِرو تلاش بیشتر بوده و اظهار امیدواری نمود که این محصلان به تداوم تحصیلات شان تا مدارج بالاتر نیز بپردازند و در ختم فراغت آنان را برای ایشان، خانواده‌های آنان و خانواده پوهنتون کابل و مردم کشور مبارک گفته آنانرا به مسئولیت‌های خطیر شان در برابر مردم و کشور معطوف نمود.

سپس، پوهنیار سید فتاح سادات معاون پوهنځی اقتصاد و پوهندوی احسان‌الله نظری آمر دیپارتمنت مالی و بانکی این پوهنځی ازطرف پوهنځی اقتصاد و همچنان محترم مجیب‌الرحمن زاهد و بانو ظاهره قدردان به نمایندگی از این فارغان به ایراد سخن پرداخته و هرکدام ضمن مبارک خواندن این جشن، به تداوم تحصیلات عالی تا مدراج بالاتر و تعهد به کشور و مردم کشور تأکید نموده و در ختم محفل برای این فارغان تصدیق‌نامه و تحسین‌نامه‌ها از طرف پوهنځی اقتصاد اهداء گردید.