کسب مقام اولی مسابقات محکمه تمثیلی در سطح ملی ازسوی تیم مشترک محصلان پوهنتون کابل و پوهنتون غرجستان

تیم مشترک پوهنتون کابل و پوهنتون خصوصی غرجستان در مسابقات «محکمه تمثیلی منع خشونت» که ازسوی مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت از تاریخ ۱۸ تا ۲۱ جدی سال جاری تحت عنوان"آموزش و توانمندسازی وکلای جوان افغانستان" در کابل برگزار گردیده بود مقام اول را از آن خود نمودند.

   این برنامه با اشتراک ۱۱۰ خانم محصلان رشته‌های حقوق و شرعیات از پوهنتون‌های کابل، غرجستان، دنیا، هرات، بلخ، خواجه عبدالله انصاری، رهنورد، بدخشان، بورنا و بامیکا به مدت چهار روز ازسوی مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت در کابل برگزار گردیده بود. در مرحله اول این مسابقات موضوعاتی چون: «شایع ترین موارد خشونت علیه زنان در افغانستان (مکتب بهاری)»،«کلینیک حقوقی»، «مقاله نویسی حقوقی با محوریت حقوق زنان»، «محاکم تمثیلی (ولایتی و ملی)» و «تهیه پالیسی بریف» از سوی استادان این مؤسسه در پنج ولایت برای این اشتراک کنندگان آموزش داده شده بود که سپس از میان تمام اشتراک کنندگان، ۹ تیم برای حضور در کنفرانس چهار روزه‌ی این مسابقات که در کابل برگزار شده بود انتخاب گردیدند.

   در روز چهارم این کنفرانس هیأت قضایی برنامه نتایج دور نیمه نهایی مسابقات تیم‌ها را به خوانش گرفت که از میان تیم‌ها،‌ تیم پوهنتون‌های غرجستان، کابل، هرات و بلخ به دور نهایی مسابقات راه یافته بودند و چون نمرات تیم‌های پوهنتون کابل و دانشگاه غرجستان مساوی بودند، این دو تیم با تصمیم داوران برنامه با همدیگر ادغام گردیدند. بنابراین برای برگزاری دور نهایی،‌ تیم پوهنتون هرات، پوهنتون بلخ و تیم مشترک پوهنتون کابل و غرجستان با همدیگر به رقابت پرداختند که در نتیجه تیم مشترک پوهنتون کابل و دانشگاه غرجستان مقام اول را از آن خود نموده و تیم پوهنتون هرات و بلخ به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را از آن خود نمودند.

   قابل یادآوری است که در روز اعلام نتایج به روز چهارم این کنفرانس خانم شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، نماینده لوی څارنوالی، نماینده وزارت امور زنان و نماینده‌ای از جامعه مدنی در زمینه فرصت‌ها، چالش‌ها و عملکرد نهادهای عدلی و قضایی در ارتباط با محو خشونت سخنرانی نیز نموده و همچنان نتیجه‌ی یک تحقیقی که ازسوی محصلان پوهنتون‌های مختلف تحت عنوان "درگذار از عرف به قانون" تهیه و چاپ گردیده است نیز توسط آقای امیرزوی رئیس مرکز ملی آموزش‌های حقوقی پوهنتون کابل، نماینده لوی څارنوالی و نماینده جامعه مدنی رونمایی گردید.

   در ختم این کنفرانس برای ۶ نوشته‌ی تحقیقی و بهترین ارائه کننده‌های آن که مرتبط با موضوع منع خشونت و برای این برنامه نوشته شده بودند تندیس و برای تیم‌های اشتراک کننده، قاضی‌های برنامه، و سایر  دست اندرکاران برگزاری این کنفرانس تقدیرنامه‌ها اهداء گردید.