ملاقات سفیر جمهوری اسلامی ایران با رئیس پوهنتون کابل

   دکتر امینیان سفیر جدیدالتقرر جمهوری اسلامی ایران در کابل در حالیکه آقای مهدی کریمی مستشار این سفارت نیز وی را همراهی می‌نمود با حضور در پوهنتون کابل با پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس این پوهنتون و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی دیدار و دوطرف روی موضوعات مورد نظر تبادل نظر نمودند.

   پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی در ابتدای این دیدار که به روز دوشنبه مؤرخ ۲۳ جدی سال جاری در دفتر ریاست پوهنتون کابل انجام شد تشریف آوری آقای امینیان را در این پوهنتون خوش آمدید گفته و ضمن ابراز تبریکی بمناسبت تقررشان بحیث سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کابل، کشور ایران را یک هم پیمان استراتژیک منطقه‌یی و دوست افغانستان خواند. آقای فاروقی گفت، افغانستان و ایران با داشتن مشترکات قابل وصف در عرصه‌های مختلفی چون: علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... با همدیگر رابطه دارند و نیز از سفارت جمهوری اسلامی ایران که در تحکیم و توسعه برنامه‌های ارزشی علمی -فرهنگی مشترک فی‌مابین مقامات فرهنگی و نهادهای اکادمیک جمهوری اسلامی ایران و پوهنتون کابل قدردانی نموده توقع برد آقای امینیان برای تأمین و توسعه این روابط تلاش لازم نمایند.

   سپس، آقای امینیان ابتدا با ابراز خرسندی و اظهار قدردانی از این دیدار و آشنایی با پوهنتون کابل، دو کشور ایران و افغانستان را از لحاظ جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... دارای مشترکات زیاد خوانده و گفت که پوهنتون کابل در زمینه‌ی حفظ این رابطه‌ها نقش مؤثر و بسزایی داشته و افزود که ملت‌های هردو کشور نیز در این دستآوردها شریک بوده و ملت‌های دارای پیوندهای گوناگون می باشند. آقای امینیان در ادامه سخنانش از تجربه‌های علمی بالقوه دانشگاه‌های کشور ایران یاد نموده و پیشنهاد نمود تا پوهنتون کابل با پوهنتون‌های ایران در شریک سازی امکانات علمی و فرهنگی دوطرف نیز تأمل کنند.

   در ادامه‌ی این دیدار دو طرف به تطبیق و انجام برنامه‌هایی چون: ایجاد رابطه‌های علمی میان پوهنځی‌های پوهنتون کابل و پوهنتون‌های کشور ایران، اعزام اساتید و محصلان پوهنتون کابل غرض تحصیلات بیشتر به دانشگاه‌های ایران، چگونگی ارسال و دریافت کتب دانشگاهی معتبر از ایران به پوهنتون کابل و نیز تدویر و راه اندازی بزرگترین نمایشگاه کتاب در این پوهنتون و برنامه‌های فرهنگی همچون شب شعر و ... تأکید ورزیدند.

   افغانستان و ایران بعنوان دوکشور همسایه و دارای بیشترین مرز مشترک و همچنان اشتراکات گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دینی در عرصه‌های گوناگون با همدیگر رابطه دارند که روابط علمی یکی از مهمترین این روابط طی سالیان اخیر بوده و پوهنتون کابل بعنوان یک نهاد بزرگ علمی در تأمین و توسطه این مهم نقش مؤثر و ارزنده داشته است.