جشن فراغت محصلان پوهنځی فزیک پوهنتون کابل در ادیتوریم مرکزی این پوهنتون تدویر یافت.

جشن فراغت به هدف تجلیل از فراغت ۷۶ تن از محصلان رشته‌ی فزیک پوهنځی فزیک پوهنتون کابل به روز شنبه مؤرخ ۲۱جدی سال جاری در ادیتوریم مرکزی این پوهنتون تدویر یافت.

این برنامه با اشتراک رئیس و معاون امور محصلان پوهنتون کابل، رئیس پوهنځی فزیک به شمول تعدادی از رؤسای سایر پوهنځی‌ها، تعدادی از استادان، محصلان و خانواده‌های آنان برگزار گردیده بود که حاوی سخنرانی و توزیع تصدیق‌نامه‌ها بود.

پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی طی سخنانی در این برنامه‌ی مبتکرانه که ازسوی محصلان رشته‌ی فزیک و به همکاری اتحادیه محصلان، شورای فرهنگی و تحت حمایت معاونیت امور محصلان پوهنتون کابل برگزار گردیده بود، ابتدا ضمن ابراز خوش‌آمدید به مهمانان در این پوهنتون، جشن فراغت را «خجسته‌تر از هر جشنی» خوانده، از برگزاری آن ابراز خرسندی نمود و نیز آنرا «افتخاری بزرگ» برای خانواده علمی پوهنتون کابل دانست. آقای فاروقی گفت، این محصلان با زحمات چندین ساله‌ای که کشیده اند امروز یکی از پُر اعتبارترین سند تحصیلی در سطح کشور را بدست میآورند و اظهار امیدواری نمود که از امتیازات آن که همانا به دوش‌گیری مسئولیت خدمت صادقانه برای مردم و کشور و برآورده‌سازی آرزوها و خواست‌های انسانی و اساسی اقشار محروم کشور است استفاده بهینه نمایند.  آقای فاروقی در ختم سخنانش از تلاش‌های پوهنتون کابل بویژه از فراهم سازی فرصت تحصیلی برای جوانان کشور همچون ۱۷ برنامه ماستری و دو برنامه دکتوری (PhD) نیز یاد نموده و ضمن اظهار آرزومندی برای تحقق سایر اهداف بلند علمی هیأت رهبری این نهاد، جشن فراغت محصلان را به ایشان، خانواده‌های آنان و سکتور ساینس و فزیک در کشور مبارک عرض نموده و آن را اتفاق نیک در عرصه مربوطه خواند. وی همچنان محصلان و فارغان را به نیازهای جامعه ما برای خدمات شان متوجه ساخته و مسئولیت‌های آنان را توسعه، فراهم آوری زمینه‌های رشد و خدمتگذاری صادقانه برای کشور و مردم شان خواند.

   پوهاند زلمی احمدزی رئیس پوهنځی فزیک نیز بعنوان سخنران دیگر این برنامه ضمن اظهار خوش آمدید و تقدیر از زحمات استادان این پوهنځی در جهت تدریس صادقانه، با اشاره به تحولات چشم‌گیر در عرصه علوم فزیک و ریاضیات در جهان از یک سو و رشد غیر مطلوب کشور در این عرصه ازسوی دیگر فراغت آنان را برای مردم و سکتور علمی مربوطه مبارک عرض نموده و اظهار امیدواری نمود که ایشان بتوانند در ایجاد زمینه‌های بیشتر برای رشد در سطح کشور ممد و مؤثر واقع شوند.

   محترم امید مهریار رئیس اتحادیه محصلان پوهنتون کابل و یکتن از اشتراک کنندگان به نمایندگی از خانواده‌های فارغان نیز در ارتباط با فراغت و مسئولیت‌های دانشجویان، نقش آنان در کشور و تقدیر از هیأت رهبری و استادان پوهنتون کابل سخنرانی نمودند.

این برنامه با اهدای تصدیق نامه‌های فراغت و گل و تحفه ازسوی خانواده و دوستان به محصلان فارغ شده حوالی ساعت ۱ بعد ازظهر همین روز خاتمه یافت.