رئیس پوهنتون کابل در اولین نشست کمیسیون آمادگی همه‌جانبه و بهتر جهت معرفی شهر کابل بعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام درسال ۲۰۲۴ اشتراک نمود

   پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی ساعت ۲ بعد از ظهر روز دوشنبه مؤرخ ۲۳ جدی سال جاری در اولین جلسه کمیسیون آمادگی همه‌جانبه و بهتر جهت معرفی شهر کابل بعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام درسال ۲۰۲۴ اشتراک نموده و روی آجندا، برنامه و پلان کاری و طرح طرزالعمل اجراآت کمیسیون نظریات خودرا به جلسه ارائه نمود.

کمیسون عالی آمادگی همه‌جانبه و بهتر جهت معرفی شهر کابل بعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام درسال ۲۰۲۴ با عضویت مسئولین ۲۱ وزارت خانه، ادارات دولتی، نهادهای بین‌المللی به شمول ریاست پوهنتون کابل تحت ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ به تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۸ با فرمان ریاست جمهوری کشور جهت بررسی زمینه‌های معرفی این شهر بعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در ۲۰۲۴، نیازمندی‌ها و تدارکات کاری و همچنان آمادگی شایسته و بهتر معرفی کابل تشکیل گردیده اند که اولین جلسه کاری این کمیسیون به روز دوشنبه هفته جاری در قصر باغ چهل‌ستون کابل جلسه با خوانش فرمان جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و با بیانیه افتتاحیه محترمه حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز و تدویر یافت و بعد از ارائه معلومات در مورد پایتخت‌های فرهنگ اسلامی توسط مقام مشاوریت حقوقی وزارت اطلاعات و فرهنگ، روی طرزالعمل این کمیسیون، پلان کاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و نیز پیشنهادات اعضای این کمیسون میان آنان بحث و تبادل نظر گردید.

پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی نیز ضمن اظهار آمادگی از به کارگیری توانای‌های علمی و فرهنگی نهاد پوهنتون کابل در امر تحقق این آرمان بزرگ ملت مسلمان ما یشنهادات مشخص و سازنده‌ای را در این جلسه مطرح نمود که مورد تأیید و استقبال اعضای حاضر  قرار گرفت.

قرار است شهر کابل در سال ۲۰۲۴ ازسوی سازمان فرهنگی یونسکو بعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی گردد. این درحالیست که بعد از سال ۲۰۱۲ تا اکنون ولایت غزنی با این نام مسمی می‌باشد.