آمر جدید مرکز انکشاف مسلکی پوهنتون کابل معرفی گردید.

 آمر جدید مرکز انکشاف مسلکی«PDC» پوهنتون کابل به روز چهارشنبه مؤرخ ۱۸ جدی سال جاری با حضور ریاست پوهنتون کابل، معاونان این پوهنتون، رئیس و تعدادی از اساتید پوهنځی محیط زیست و آمر منابع بشری پوهنتون کابل معرفی و به کار آغاز نمود.

پوهنیار روحینا ظفری استاد پوهنځی روان‌شناسی و علوم تربیتی که به حیث استاد در این پوهنځی به تدریس می‌پردازد، با پیشنهاد ریاست پوهنتون کابل و حکم تقرر ازسوی سرپرست وزارت تحصیلات عالی بعنوان  آمر جدید مرکز انکشاف مسلکی این مرکز توسط پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی در حالیکه معاونین امور علمی و مالی و اداری و یکعده استادان و کارمندان پوهنتون کابل نیز حضور داشتند به دفتر و همکاران شان معرفی گردید.

پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی در این برنامه ضمن تشکر از کارکردهای استادان پوهنتون کابل و روحیه مسئولیت‌پذیری آنان در بخش‌های مختلف تأسیس مرکز انکشاف مسلکی«PDC» را برای خانواده پوهنتون کابل و معرفی استاد روحینا ظفری را به حیث سرپرست و مسئول این مرکز مبارک خواند. وی تأسیس این مرکز را در جهت گسترش مهارت‌های بالقوه اساتید پوهنتون کابل با اهمیت دانسته و از اعضای حاضر در برنامه و تمامی استادان این پوهنتون خواست تا با سهم‌گیری در برنامه‌های ارتقای تخصصی مهارت‌های شان که ازسوی این مرکز ارائه خواهد گردید در رشد و تداوم فعالیت‌های أن نقش مؤثر و مسئولانه ایفا نمایند. آقای فاروقی از سرپرست این آمریت خواست تا تمام استعداد و توانایی‌های تخصصی اش را در امر تطبیق و اجرایی نمودن برنامه‌های با اهمیت این مرکز به کار گرفته اجازه دهند تا زمینه‌های رشد کیفی ظرفیت‌های تخصصی و مهارت‌های لازمه استادان پوهنتون در حد اعلی ممکن فراهم گردد.

این مرکز به تازگی بعنوان یکی از مراکز چندگانه‌ی داوطلبانه در چارچوب تشکیلاتی پوهنتون کابل غرض انکشاف تخصصی مهارت‌های استادان این پوهنتون ایجاد گردیده و انتظار می‌رود که از طریق آن استادان پوهنتون کابل بتوانند در انکشاف مهارت‌های شان بیافزایند.