رئیس پوهنتون کابل از جریان کار ساختمان خوابگاه جدید و پوهنځی ریاضیات و اداره عامه این پوهنتون بازدید نمود

پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی از جریان کار ساختمان خوابگاه پسرانه‌ و ساختمان ۱۰۰ اتاقه‌ی درسی پوهنځی ریاضیات و اداره عامه این پوهنتون بازدید نمود.

آقای فاروقی در جریان این بازدید با کارکنان این اماکن دیدار نموده و در مورد روند کاری و کیفیت مواد ساختمانی و نیز درنظرگیری معیارات ساختمان سازی پرس‌وجو نمود. وی در این بازدید ضمن ابراز خسته نباشید و تشکر از زحمات این کارکنان، از آنان خواست تا در جریان کارهای شان مسایل کیفیتی و ایمنی را بر وفق دساتیر و هدایات تخصصی ساختمانی و متکی بر شرایط و ملزمه‌های پوهنتونی رعایت نموده و معیارات کاری و انجنیری را جداً درنظر داشته باشند.

پوهنتون کابل با ۹۶ دیپارتمنت در رشته‌های مختلف تحصیلی و حدود ۲۵۰۰۰ محصل بعنوان بزرگترین پوهنتون کشور  می‌باشد و ازین رو نیاز به ساختمان‌های معیاری و کافی جهت پذیرایی بهتر و معیاری‌تر از محصلان عزیز این نهاد می‌باشد که این دو ساختمان به همین هدف و بر اساس توجه خاص رئیس جمهور کشور کار ساختمانی اش آغاز گردیده  و در جریان سال ۱۳۹۹ به بهره برداری سپرده خواهدشد.