معاون امور محصلان پوهنتون کابل از جریان امتحانات نهایی سمسترخزانی پوهنتون کابل دیدار نمود

پوهنوال دکتور تفسیره هاشمی معاون امور محصلان پوهنتون کابل به روز پنجشنبه مؤرخ ۲۱ قوس سال جاری با حضور در پوهنځی‌های اقتصاد و زبان و ادبیات از جریان امتحانات پایان سمستر خزانی این پوهنتون دیدار نمود.

دکتور تفسیره هاشمی در این دیدار، تطبیق اصول، قواعد و نظم‌ و ارزش‌های پوهنتونی را مورد بررسی قرارداده و نیز با صحبت با مسئولان و استادان این پوهنځی‌ها و محصلان، مشکلات موجود فراروی تطبیق معیارهای امتحانات را بررسی و شفافیت و معیاری بودن روند امتحانات را نیز مشاهده و استماع نموده و هدایات لازم را در جهت ملاحظات مطروحه ارائه نمود.

امتحانات نهایی سمستر خزانی پوهنتون کابل بر وفق تقویم اکادمیک این نهاد به تاریخ ۱۰ قوس سال جاری آغاز یافته و تا ختم ماه قوس دوام خواهد داشت.