رئیس پوهنتون کابل با رئیس شبکه کار آفرینان نوپا و نوظهور(SEEN) دیدار نمود

آقای اکبر ارغندیوال رئیس شبکه کارآفرینان نوپا و نوظهور (SEEN) با حضور در دفتر ریاست پوهنتون کابل با پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی در حالیکه محترم حمیدالله عرفان نیز حضور داشتند، دیدار و دوطرف روی موضوعات مورد نظر تبادل نظر نمودند.

آقای ارغندیوال با صحبت در این دیدار ابتدا از فراهم شدن زمینه‌ی دیدار با ریاست پوهنتون کابل ابراز تشکر و خرسندی نموده و سپس با شرح خلاصه‌ای از فعالیت‌ها و اهداف شبکه کارآفرینان نوپا و نوظهور، از طرح و خواست این شبکه در جهت فراهم شدن زمینه‌ها برای همکاری‌های مشترک و مهیا نمودن فرصت‌های بیشتر برای رشد و توسعه ظرفیت محصلان پوهنتون کابل یاد نمود. آقای ازغندی‌وال با یاد آوری از کارکردهای گذشته‌ی شبکه کارآفرینان نوپا و نوظهور و نیازمندی‌های محصلان بعنوان قشر رو به رشد به درک و اقعیت‌ها، برنامه‌ریزی برای آینده و آغاز کارهای مفید و مؤثر، از ریاست این پوهنتون خواست تا اجازه دهند برنامه‌هایی را به هدف انگیزه‌دهی، مشوره‌دهی و شریک تجارب به هدف ارائه راهکار‌هایی مبنی بر ایجاد کارها و فعالیت‌های اقتصادی مفید در این نهاد علمی به راه اندازند تا ازین طریق در زودترین فرصت شاهد نقش گسترده و مؤثر جوانان در عرصه اقتصاد و بازار باشیم.

سپس پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی ابتدا حضور و تشریف آوری آقای ارغندیوال و همراهان در پوهنتون کابل خوش آمدید گفته و با ابراز خرسندی از این دیدار از شکل‌گیری سلسله همکاری‌های مشترک میان این دو نهاد اظهار نیازمندی نمود. آقای فاروقی با ابراز نارضایتی از کیفیت پایین و سنتی بودن کریکولم و مواد درسی در پوهنتون کابل و سایر پوهنتون‌های کشور و  بحث مختصری در ارتباط با نقش کارآفرینان بخش خصوصی در جهان امروز گفت: زمان آن فرارسیده که از یک‌سو مردم و جوانان کشور در کنار دولت و ازسوی دیگر مسئولان دولتی روی آماده‌سازی مواد و ضروریات آموزشی و کاری بروز و ایجاد فعالیت‌های خصوصی به هدف اشتغال و درآمد بصورت جدی کار نموده و از مرحله‌ی گذار کنونی استفاده‌ی بهینه نمایند. آقای فاروقی در ادامه سخنانش با یادآوری از مشکلات اداری و قوانین فرسوده در کشور که باعث شده روند توسعه و رشد در نهادهای دولتی را به کندی مواجه سازد، نقش آزادی عمل و داشتن صلاحیت‌های اجرایی را در تطبیق برنامه‌ها و اهداف نهادها مؤثر خوانده و از طرح این شبکه مبنی بر همکاری با بخش خصوصی به هدف تقویت تشبثات و فعالیت‌های خصوصی و عرضه تفکرات جدید و آینده‌نگر برای جوانان استقبال نمود.

در ختم این دیدار دو طرف روی تهیه‌ی چارچوبی به هدف امضای یک تفاهم‌نامه جامع همکاری غرض مشخص شدن مسئولیت‌های قانونی طرفین تأکید نمود.