کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر و اهدای تندیس «قهرمان آزادی» به رئیس پوهنتون کابل

پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی به روز پنجشنبه مؤرخ۱۴قوس سال جاری در «کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر» که ازسوی مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان (AELSO) به مناسبت تجلیل از روز جهانی حقوق بشر در کابل برگزار گردیده بود اشتراک و روی موضوع «نقش نهادهای اکادمیک در تحقق ارزش‌های حقوق بشری» سخنرانی نموده و جایزه/تندیس «قهرمان آزادی» ازسوی مسئولان این مؤسسه به او و ۱۱ چهره‌ی فعال دیگر از حوزه‌های حقوق بشر، علمی، رسانه‌یی، اجتماعی، هنری و سیاسی بخاطر فعالیت‌های چشمگیر شان در بخش‌های مختلف ارزش‌های حقوق بشری و آزادی اهدا گردید.

آقای فاروقی با سخنرانی در این کنفرانس بین‌المللی ابتدا با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری آن روی اصول و ارزشهای حقوق بشری، تساوی جنسیتی میان جوامع مختلف و روند تاریخی اهمیت‌یابی حقوق بشر سخنرانی نمود. آقای فاروقی در بخش دیگر با صحبت روی نقش مؤثر دانش و آموزش عالی و مراکز اکادمیک که ابزاری برای رفع نقض حقوق بشر و ایجاد ایده واقعی از حقوق بشر است و باعث می‌شود مردم از اهمیت آن در زندگی روزانه خود آگاه شوند، در تحقق ارزشهای حقوق بشری، ارتقاء و حمایت از این حق بعنوان حق نسل اول بشر مؤثر و اساسی خوانده و آشنایی با اصول فلسفی حقوق اساسی و مدنی را بدون درک این مهم مشکل تلقی نمود.

آقای فاروقی در بخش دیگر سخنانش گفت: دفاع و حمایت از حقوق بشر و برابری جنسیتی از جمله مکلفیت‌های نهادهای اکادمیک بوده و درواقع توسعه و تطبیق این ارزشها باعث پیشرفت و رفاه عامه می‌گردد که خوشبختانه در پوهنتون کابل با داشتن حدود ۴۰٪ استاد و محصل از طبقه اناث تلاش برای دست‌یابی به این برابری بشکل چشمگیر صورت گرفته است و در فرجامین سخنانش از برنامه‌های آینده‌ی مشترک پوهنتون کابل با اداره انکشاف بین‌المللی سازمان ملل متحد/ UNDP در ارتباط با حقوق بشر و تلاشهای این پوهنتون در راستای مطالعات جندر و تحقق مساوات جنسیتی نیز یاد نمود که مورد توجه اشتراک کنندگان برنامه قرار گرفت.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال  ۱۹۴۸م. توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده و از آن همه ساله در ۱۰سپتامبر به عنوان «روز جهانی حقوق بشر» در سراسر جهان تجلیل می‌گردد. مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان (AELSO) که برگزار کننده‌ی اولین دور این کنفرانس بین‌المللی در افغانستان بود، توسط جمعی از دانشمندان ملی و بین‌المللی و همکاری نهادهای معتبر اکادمیک جهان و افغانستان تأسیس شده و از بدو تأسیس تا کنون در بخش‌های ترویج و آموزش حقوق بشر، آزادی‌های فردی، اقتصاد بازار آزاد، حاکمیت قانون، حکومت‌داری خوب و سایر ارزش‌های جامعه‌باز فعالیت دارد.