ملاقات رئیس پوهنتون کابل با معاون اجرائی انستیتیوت اتلس آمریکا و رئیس مؤسسه مطالعات حقوقی و اقتصادی افغانستان

آقای دوکتور تام.جی پالمِر معاون انستیتیوت اتلس آمریکا و آقای محمد خالد رامزی رئیس مؤسسه مطالعات حقوقی و سیاسی افغانستان با حضور در دفتر ریاست پوهنتون کابل با پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی دیدار و دوطرف روی موضوعات مورد نظر تبادل نظر نمودند.

آقای پالمِر با صحبت در این دیدار ابتدا از فراهم شدن زمینه‌ی دیدار با ریاست پوهنتون کابل و حضور ایشان در یک نهاد اکادمیک افغانستان ابراز تشکر و خرسندی نموده و سپس از نیازهای مشترک انستیتیوت اتلس، پوهنتون کابل و مؤسسه مطالعات حقوقی و اقتصادی افغانستان در جهت فراهم شدن زمینه ها در رشد توسعه پایدار در افغانستان و مهیا نمودن زمینه‌های بیشتر برای رشد و توسعه بشری یاد نمود. آقای پالمِر با یاد آوری از مسئولیت ایشان بعنوان عضو شورای رهبری مؤسسه مطالعات حقوقی و اقتصادی افغانستان به همکاری با نهاد‌های فرهنگی و اکادمیک افغانستان بويژه پوهنتون کابل ابراز علاقه‌مندی نموده و به دوام و توسعه همکاری‌های مشترک تأکید نمود.

سپس پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی ابتدا حضور آقای دوکتور پالمِر در افغانستان و تشریف آوری آنان را در پوهنتون کابل خوش آمدید گفته و با ابراز خرسندی از این دیدار به همکاری‌های مشترک میان این سه نهاد تأکید نمود. وی با برشمردن مشکلاتی ناشی از عدم موجودیت پروفیسوران و دانشمندان زیاد در پوهنتون کابل و عدم مساعد بودن زمینه‌های آموزش و تحصیل برای حدود دو ملیون علاقه‌مند به تحصیلات عالی‌ی دور از تحصیل در کشور آن‌را یک چالش فراروی نظام تحصیلی افغانستان دانسته و با تشکری از همکاری‌های گوناگون نهادهای بین‌المللی در این عرصه به تداوم همکاری‌ها و فراهم شدن زمینه‌های بیشتر و بهتر تحصیلی تأکید نمود. آقای فاروقی در فرجامین سخنانش از کارکردهای مؤسسه مطالعات حقوقی و اقتصادی افغانستان و رئیس این مؤسسه آقای محمد خالد رامزی که بويژه با پوهنتون کابل در بخش‌های گوناگون همکاری داشته اند نیز تشکر نمود. همچنان نهاد مطالعات حقوقی و اقتصادی یکصد جلد آثار منتشره مؤسسه شانرا در بخش‌های مرتبط به فعالیت‌های کاری‌شان به پوهنتون کابل اهدأ نمودند که با تشکر از جانب رئیس پوهنتون کابل پذیرفته شد.

در ختم این دیدار آقای محمد خالد رامزی رئیس مؤسسه مطالعات حقوقی و اقتصادی افغانستان نیز با اظهار خرسندی از فراهم شدن زمینه‌ی این دیدار از کارکردهای این مؤسسه و همکاری‌ها و برنامه‌های مشترک شان با پوهنتون کابل یاد نمود.

قابل ذکر است که مؤسسه مطالعات حقوقی و اقتصادی افغانستان از ده سال به اینطرف بحیث یک نهاد مؤثر در عرصه‌های آزادی، حقوق بشر، کثرت‌گرایی، اقتصاد مارکیت و نظام سرمایه‌داری در کشور و در بیرون از افغانستان فعال بوده و خدمات چشمگیری را در راه دفاع از ارزش‌های مرامی‌شان از طریق راه اندازی مطالعات، سمینارها، تألیف و ترجمه آثار علمی مرتبط و غیره انجام داده اند.