نشست رئیس پوهنتون کابل با مسئولین کمیسیون دسترسی به اطلاعات

رئیس و اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات با حضور در دفتر ریاست پوهنتون کابل با پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی دیدار و روی موضوعات مورد نظر در ارتباط با دسترسی به اطلاعات گفت‌وگو نمودند.

محترم عین‌الدین بهادری رئیس و اعضای محترم کمیسیون دسترسی به اطلاعات ابتدا با ابراز سپاس از فراهم شدن زمینه‌ی دیدار با ریاست پوهنتون کابل و ابراز خرسندی از این نشست گفت: تأسیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات در ارتقای جایگاه افغانستان در این عرصه کمک زیادی نموده و اینک ادارات دولتی افغانستان در فراهم سازی زمینه‌های تصویب قانون و دسترسی به اطلاعات نسبت به گذشته به مراتب از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار می‌باشد. این مسئولان همچنان با یادآوری از چالش‌های فراروی دسترسی به اطلاعات در گذشته، نتایج ایجاد این کمیسیون را در مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت بیشتر در ادارات دولتی مفید و مثبت خوانده و نیز نقش نسل جوان بویژه محصلان را در ترویج این مهم مؤثر خواندند. مسئولان این کمیسیون از ریاست پوهنتون کابل خواست تا بعنوان یک نهاد اکادمیک و مرکز تخلیق، نشر و پخش علم و دانش، بخاطر ترویج فرهنگ دسترسی به اطلاعات و کمک به باورمندی در این عرصه آنان را در فراهم سازی کریکولم‌های آموزشی دسترسی به اطلاعات و زمینه‌های برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها و آموزش‌های کوتاه مدت در این عرصه همکاری نماید.

سپس، پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی ابتدا با ابراز خوش آمدید به مسئولان این کمیسیون از تلاش‌های آنان بخاطر ترویج فرهنگ دسترسی به اطلاعات تشکری نموده و کارکردهای آنان را در این عرصه مؤثر خواند. آقای فاروقی بمنظور تأمین حکومتداری خوب و زدودن فساد از دامن ادارات دولتی در ارتباط با درخواست این مسئولان مبنی بر فراهم‌سازی زمینه‌های همکاری‌های مشترک ضمن مثبت خواندن همکاری در این بخش گفت: رهبری پوهنتون کابل، اساتید و محصلان این نهاد بزرگ علمی همواره علاقه‌مند به بحث‌های آزاد و نشست و گفتمان‌های اینچنینی بوده است و از جانب این پوهنتون کابل در جهت همکاری مشترک اعلام آمادگی نمود. آقای فاروقی باتاکیدبرضرورت واهمیت شفافیت و برجسته ساختن اجرآت واقدامات درنهاد های دولتی بمنظور تامین حکومتداری خوب و ز دودن فساد در دامن ادارات دولتی  از مسئولان این کمیسیون خواست تا بخاطر رسمیت یافتن این همکاری‌ها دوطرف روی چارچوب همکاری‌های مشترک کار نموده و با امضای یک تفاهم‌نامه‌ی جامع به برگزاری برنامه‌ها و کار مشترک در عرصه اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات ادامه دهند.

ادارات دولتی افغانستان در عرصه اطلاع رسانی در جایگاه نسبتاْ بهتری قرار دارد اما از آنجاییکه زمینه‌های دسترسی به اطلاعات برای شهروندان بحیث یک پدیده و یک ضرورت متفاوت در گذشته‌ها محدود بوده است، کمیسیون دسترسی به اطلاعات غرض کمک به این مسأله با اراده رئیس جمهوری کشور تأسیس گردید که اکنون افغانستان در عرصه فراهم‌سازی زمینه‌های دسترسی به اطلاعات نسبت به گذشته در جایگاه بهتری قرار دارد