برنامه آگاهی‌دهی از خدمات خط تیلفون رایگان ۶۷۶۷ برای زنان و کودکان در پوهنتون کابل تدویر یافت

برنامه آگاهی‌دهی از خدمات خط تیلفون رایگان ۶۷۶۷ که ازسوی وزارت امور زنان در جهت ارائه مشوره‌های حقوقی، روانی، شرعی و... برای زنان و کودکان راه اندازی گردیده است به روز چهارشنبه مؤرخ ۶ قوس سال جاری در تالار همایش‌های کتاب‌خانه مرکزی این پوهنتون تدویر یافت.

در این برنامه که با حضور معاون مالی و اداری پوهنتون کابل، آمران کتاب‌خانه و خدمات تیلفون این پوهنتون، مسئولان مرکز خط تیلفون رایگان ۶۷۶۷ وزارت امور زنان و ده‌ها تن از محصلان پوهنتون کابل برگزار گردیده بود ابتدا خانم معصومه سعادت مسئول خط تیلفون ۶۷۶۷ وزارت امور زنان به سخنرانی پرداخته و در ارتباط با چگونگی کارکرد و بخش‌های مشوره‌دهی این مرکز برای زنان و کودکان متضرر کشور صحبت و معلومات ارائه نمود.

سپس محترم مسعود پیروزی معاون مالی و اداری پوهنتون کابل به سخنرانی پرداخته و ضمن خوش آمدید گویی مسئولان از وزارت امور زنان در پوهنتون کابل، عرضه این خدمات را ازسوی این وزارت لازم و مؤثر خوانده و ابراز خوشبینی نمود. وی گفت تعداد زیادی از اطفال و خانواده‌های بی‌سرپرست هستند که نیاز به مشوره در جهت بهبودی زندگی شان دارند و این مرکز می‌تواند در جهت کمک به آنان ممد و مفید واقع گردد.

در ختم این دیدار خانم سحر آریایی آمر بازنگری حقوقی وزارت امور زنان و خانم ساینا حمیدی مشاور روانی این مرکز نیز به سخنرانی پرداخته و هرکدام در ارتباط با خدمات این مرکز معلومات مضاعف ارائه نمودند.

خط تیلفون ۶۷۶۷ به هدف ارائه مشوره‌های حقوقی، روانی، شرعی و... به زنان و کودکان متضرر کشور به صورت رایگان فعال گردیده و بعد از ختم دوره‌های آگاهی‌دهی آن در ولایات کشور پایه‌های تیلفون ساحوی نیز درقسمت‌هایی از شهرها نصب و راه اندازی خواهد گردید.