رئیس پوهنتون کابل در گفتمان «قزاقستان مدرن: توسعه دموکراسی، انکشاف رفاه شهروندی» در سفارت قزاقستان در کابل اشتراک و سخنرانی نمود

پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی به روز پنجشنبه مؤرخ ۷قوس سال جاری با دعوت رسمی آقای علیم‌خان ییسینگیلدیوف  سفیر کشور قزاقستان در کابل در نشستی که با عنوان «قزاقستان مدرن: توسعه دموکراسی، انکشاف رفاه شهروندی» ازسوی سفارت این کشور در کابل برگزار گردیده بود اشتراک نموده و سخنرانی نمود.

آقای فاروقی با سخنرانی در این کنفرانس که تعدادی دیگر از سیاسیون، شخصیت‌های آکادمیک و فعالین جامعه مدنی کشور نیز اشتراک داشتند، در ارتباط با نقش کشور قزاقستان در صلح افغانستان، امنیت، تجارت، اقتصاد، موضوعات فرهنگی  و اکادمیک صحبت‌ مفصل نموده و آن‌را مؤثر و مثبت خواند. آقای فاروقی در ادامه سخنانش با یاد از تفاهمنامه‌های گوناگون همکاری‌های علمی و فرهنگی ازجمله تفاهمنامه اخیر پوهنتون کابل با پوهنتون الفارابی کشور قزاقستان، از سفیر این کشور درخواست نمود تا در امر فراهم‌شدن زمینه‌های بیشتر و بهتر درسی  واکادمیک برای محصلان افغانی، تبادله اساتید و تحقیقات مشترک میان نهادهای اکادمیک هردو کشور تلاش نموده و روابط میان دو کشور را عمیق‌تر سازد که مورد قبول آقای علیم‌خان سفیر این کشور قرار گرفته و وی نیز در سخنانش با اشاره به همکاری‌های فعلی این کشور با افغانستان و فراهم شدن زمینه تحصیل برای صدها دانشجوی افغان در پوهنتون‌های آن کشور، به توسعه‌ی این همکاری‌ها تأکید و تعهد نمود.

افغانستان و قزاقستان در زمینه‌های گوناگونی چون: صلح، امنیت، تجارت، اقتصاد، موضوعات فرهنگی  و اکادمیک روابط و تفاهمنامه‌های همکاری متقابل دارد که یکی از مهمترین نمونه‌های آن فراهم شدن زمینه‌های تحصیل برای دانشجویان افغان در آن کشور می‌باشد.