برنامه ظرفیت سازی جهت ارتقای تحقیقات علمی با عنوان «چگونگی نوشتن تحقیق علمی معیاری و نشر آن در ژورنال‌های معتبر بین‌المللی» در پوهنتون کابل تدویر یافت

سمینار چهار روزه به هدف ظرفیت‌سازی در جهت ارتقای تحقیقات علمی با عنوان «چگونگی نوشتن یک تحقیق علمی معیاری و نشر آن در ژورنال‌های معتبر بین‌المللی ازسوی آمریت تحقیقات علمی و مرکز ملی تحقیقات پالیسی پوهنتون کابل با حضور معاون امور علمی و سرپرست ریاست پوهنتون کابل و ۳۷ تن از استادان از پوهنځی‌های مختلف پوهنتون کابل در مرکز ملی تحقیقات پالیسی تدویر یافت.

این سمینار که هدف اصلی آن آشنایی بیشتر استادان پوهنتون کابل با شیوه‌های معیاری تحقیق و ارتقای تحقیقات علمی در کشور می‌باشد به روز دوشنبه مؤرخ ۲۷ عقرب سال جاری آغاز و برای چهار روز با بحث روی موضوعات ګوناګون تحقیقات علمی و نیازمندی های این مهم ادامه خواهد داشت.

پوهندوی دوکتور محمد نعیم عظیمی معاون امور علمی و سرپرست ریاست پوهنتون کابل با حضور در آغازین روز این برنامه ضمن ابراز خرسندی و قدردانی از مسئولان برگزاری آن، با تقسیم‌بندی پوهنتون‌های دنیا به چهار دسته‌ی «آموزش‌محور»،«تحقیق محور»،«پوهنتون‌های کارآفرین» و «پوهنتون‌های تحول‌گرا و تعالی‌گرا که نصاب تعلیمی آنها تقاضا محور و براساس توسعه منطقوی می‌باشد» و با ابراز نگرانی از روند تحقیقات علمی در کشور گفت، پوهنتون کابل بعنوان یک نهاد علمی مادر و بانی و حامی تحقیقات علمی در سطح کشور، برای رسیدن به معیارات پوهنتون‌های نسل چهارم ضمن تعدیل و بروز سازی نصاب آموزشی و تحصیلی، از یک‌سو نیاز جدی به ایجاد رشته‌های میان رشته‌ای در حوزه آموزش، توجه به جامعه و نیازمندی‌های اجتماعی در کشور داشته و ازسویی هم نیاز به برقراری یک ارتباط معنادار میان پوهنتون- صنعت- جامعه دارد که تحقق این مهم مارا به رسیدن به این هدف کمک شایانی خواهد کرد. آقای عظیمی در فرجامین سخنانش از اشتراک کنندگان این برنامه تقاضا نمود که تحقیقات علمی را نه بعنوان یک مکلفیت بلکه بعنوان یک رسالت و یک هدف تلقی نموده و به آن اهمیت دهند.

پوهنیار عبدالباقی بنوال رئیس مرکز ملی تحقیقات پالیسی و دوکتور محمد ولی سالاری آمر مرکز تحقیقی پوهنتون کابل نیز بعنوان سخنرانان دیگر مجلس افتتاح این سمینار علمی، روی چالش‌های فراروی تحقیقات علمی در کشور و اهداف راه اندازی این برنامه علمی چهار روزه صحبت نمودند.

این برنامه که از روز دوشنبه ۲۷ عقرب در سالن همایش‌های مرکز ملی تحقیقات پالیسی با برنامه ریزی مشترک این مرکز و آمریت تحقیقات پوهنتون کابل برگزار گردیده است برای چهار روز ادامه خواهد داشت.