تقدیر از معاونیت امور علمی پوهنتون کابل

مسئولان پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل با اهدای یک اثر زیبای هنری نقاشی به محترم پوهندوی دوکتور محمدنعیم عظیمی معاون امور علمی از کارکردهای این معاونیت در جهت بهبود امور علمی و دانشجویی پوهنتون کابل تقدیر نمودند.

در این برنامه که پوهندوی دوکتور محمد نعیم عظیمی معاون امور علمی این پوهنتون، پوهندوی سمیع‌الله نبی‌پور رئیس پوهنځی هنرهای زیبا و آمر دفتر ریاست و رئیس شورای فرهنگی این پوهنتون در دفتر ریاست پوهنځی هنرهای زیبا حضور داشتند، مسئولان این پوهنحی از کارکردهای مفید و مؤثر معاونیت امور علمی بویژه پوهندوی دوکتور محمد نعیم عظیمی با اهدای یک اثر زیبای هنری نقاشیِ چهره‌ی معاون امور عملی از کارکردهای وی تقدیر و ایشان را یک شخصیت عالم و یک مدیر مدبر در این نهاد علمی خواند. این مسئولان موجودیت شخصیت‌های نیک سرشت و دانشمندی چون ایشان را در جامعه آکادمیک و علمی کشور غنیمت بزرگ دانسته و برای وی در پیشبرد امور کاری و بهبودی برنامه‌های علمی پوهنتون کابل آرزوی موفقیت نمود.

ریاست پوهنتون کابل برای پیشبرد بهتر امور علمی و آموزشی این نهاد علمی سه معاونیت در بخش‌های مالی- اداری، امور محصلان و امور علمی دارد که هرکدام نظر به لوایح تعریف شده از سوی وزارت تحصیلات عالی کشور دارای وظایف و مسئولیت‌های مشخص در بخش‌های مربوطه‌ی شان می‌باشند.