اولین دور سلسله کنفرانس‌های بین‌المللی توسعه پایداری در پوهنتون کابل برگزار گردید

اولین دور سلسله کنفرانس‌های بین‌المللی توسعه پایداری با ابتکار رئیس و استادان پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل به اهداف آشنایی محصلان و استادان این نهاد علمی با تحقیقات معیاری جهانی در عرصه انکشاف پایدار و شناسایی ۱۷ هدف اصلی انکشاف پایدار تعیین شده ازسوی سازمان ملل متحد با حضور رئیس پوهنتون کابل، مشاور و هیأت وزارت تحصیلات عالی، رئیس برنامه های انکشاف پایدار وزارت احیا و انکشاف دهات، نمایندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان،اصحاب رسانه‌ها و دها تن استادان و محصلان در تالار دیپارتمنت زبان و ادبیات چینایی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل برگزار گردید.

پوهنمل حمیدالله فاروقی رئيس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات‌عالی در روز افتتاح این کنفرانس طی سخنانی ابتدا حضور مهمانان را در پوهنتون کابل خوش‌آمدید گفته، با ابراز قدردانی از همکاران و کمیته‌های تخنیکی داخلی و بین‌المللی و مسئولان برگزاری آن، چنین برنامه‌ها را مفید و مؤثر خواند. آقای فاروقی در ادامه از تلاش‌های متواتر این نهاد علمی در جهت برگزاری سایر کنفرانس‌های گوناگون و تأثیر گذاری بین‌المللی نیز یاد نموده و آن‌را یک اقدام نیک و مؤثر ازسوی این پوهنتون در جهت رشد، شکوفایی و خودکفایی در عرصه انکشاف پایدار در کشور دانست.

سپس محترم داکتر وسیم اقبال مشاور وزارت تحصیلات عالی با خوانش بیانیه‌ای به نمایندگی از وزیر تحصیلات عالی با موضوع «نقش، تأثیر و اهمیت تحقیقات علمی در تطبیق بهتر اهداف توسعه پایدار»، از عدم نشر آنلاین تولیدات علمی و نداشتن ژورنال‌های شاخصه‌شده از افغانستان در دیتابیس‌های معتبر بین‌المللی و نشر بعضی مقالات در داخل به گونه‌ی سخت افزاری ابراز تأسف نموده و در ادامه از کارکردهای اخیر و اقدامات مؤثر و امیدوارکننده وزارت تحصیلات‌عالی بمنظور فراهم‌سازی زمینه‌های تحقیقات علمی در عرصه‌های مختلف، ایجاد ژورنال‌ها و دیتابیس‌های قابل دسترس غرض راه‌یابی بخش تحصیلات عالی کشور به معیار و اعتبارات جهانی و رشد کمی و کیفی تحقیقات علمی از اثر تلاش‌های این نهاد نیز یاد نمود.

محترم دوکتور عارف نعیم زاد رئیس پوهنځی انجنیری و رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نیز یکی دیگر از سخنرانان افتتاحیه این کنفرانس بود که روی چالش‌های فراروی تحقیقات علمی معیاری، راهکارها، نقش و اهمیت و بهبودی انکشاف پایدار و شاخص های بهبود رفاه زندگی اجتماعی و اقتصادی ایراد سخن نمود.

دور اول این کنفرانس که شامل سخنرانی‌ها، ارائه پریزینتیشن‌ها و ارائه نتایج تحقیقات و اطلاعات مرتبط به انکشاف پایدار می باشد با حمایت مالی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، مجتمع طبی امیری و شرکت TI  از ۲۵ تا ۲۸ عقرب برای چهار روز در پوهنتون کابل برگزار گردیده و مکان برگزاری دوره‌های بعدی آن پوهنتون‌های کشورهای جاپان، ترکیه و پرتگال تعیین شده است.