برنامه هنری تیآتر با عنوان «آرامش فکری افغانستان» در پوهنتون کابل تدویر یافت

نمایش زیبای هنری تیآتر به هدف معرفی ترومای روانی؛ یکی از امراض روانی که از اثر رو به رو شدن یک شخص با یک حادثه در زندگی به وجود میآید، راه های شکل گیری آن، شرح تأثیرات منفی و روشهای مقابله با آن با ابتکار نهاد آرامش فکری افغانستان/ Pace of Mind Afghanistan – PoMA و به همکاری دیپارتمنت مشاوره پوهنځی روانشناسی و مرکز مشاوره روانی پوهنتون کابل با حضور ده‌ها بیننده به روز  چهارشنبه ۲۲ عقرب سال جاری در ادیتوریم مرکزی این پوهنتون برگزار گردید.

 هنرمندان شامل در این نمایش به هدف کمک به مردم افغانستان با یک پوشش، صحنهسازی و مجموعه دیالوگهای مناسب، داستانی را از مشکلات واقعی جامعه انتخاب نموده و با یک تمثیل و نمایش جذاب و دیدنی آن برای بینندگان، موجودیت و تأثیرات منفی مرض ترومای روانی که در جامعهی رنج کشیدهی افغانستان از اثر جنگهای ناگوار چهلساله و ناملایمتیهای بسیار، قربانی و مصایب زیادی نیز داشته است و راههای مقابله با آن را به معرفی گرفته و پیام آموزندهای را به بینندگان منتقل نمودند.

دور اول این برنامه هنری- آموزشی که هدف آن کمک به جامعه رنجدیده افغانستان خوانده شده است در مرکز فرهنگی فرانسه در کابل، دور دوم آن در ولایت بامیان و دور سوم آن اکنون در پوهنتون کابل برگزار گردیده است که در روزهای بعدی چندین نمایش آن در سطح این شهر و بعد از آن در ولایت های هرات، مزارشریف و قندهار نیز اجرا و به هدف آگاهی مردم از علایم این مرض و روش های مقابله با آن به اجرا گذاشته خواهد شد.

نتایج یک تحقیقات تازه در این مورد نشان میدهد که درحال حاضر هیچ شخص بالاتر از سن بلوغ در افغانستان نیست که شاهد چنین حادثهای نبوده باشد. اما ترومای روانی یک مرض قابل علاج و درمان می باشد که خوشبختانه به هدف مقابله با آن در کنار تربیه متخصصان به هدف جلوگیری از این مرض و سایر امراض از سوی پوهنځی روان شناسی پوهنتون کابل، مراکزی چون مرکز مشاوره روانی این پوهنتون و شفاخانههای صحت روانی وزارت صحت عامه نیز  در سطح کشور فعالیت دارد.