اشتراک رئیس پوهنتون کابل در کنفرانس بین المللی ختم بردگی و گسترش امید

کنفرانس بین المللی ختم بردگی و گسترش امید با ابتکار مرکز رسانه یی بیات در این مرکز با حضور پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی، آقای جیف توت/Geoff Tooth سفیر کشور آسترالیا در افغانستان، آقای احسان الله بیات رئیس و مؤسس مرکز رسانه یی بیات، آقای جین موریس رئیس اجرائیوی بنیاد واک فری/Walk Free، جاپ وان هاییردِن و شماری از چهره های دیگر سیاسی برگزار گردیده بود که حاوی دو پنل بحث (اولی ‹از اعتراف به عمل› و دومی ‹تقویت، گسترش توسعه و توانمندسازی (اشتغال، ایده، تحصیل و محافظت جامعه ی متضرر از سوء استفاده ها)) بود.

آقای فاروقی با حضور در پنل دوم در ارتباط با اهداف و مأموریت پوهنتون کابل در جهت حل مشکلات و ارائه راهکارها برای اشتغال و تحصیل گفت، پوهنتون کابل بعنوان یک نهاد علمی و آکادمیک دارای یک دیدگاهِ مشخصِ استراتژیک و ملی که عبارت از مهیا کردن زمینه تحصیلات عالی باکیفیت برای محصلان و جوانان کشور است، می باشد و مأموریت این نهاد فراهم سازی زمینه برای دسترسی داشتن تمام اقشار جنسیتی جامعه به تحصیلات عالی معیاری می باشد. پوهنتون کابل همواره کوشیده است تا تحصیلات معیاری مبتنی بر اصول شاګرد محوری و معطوف به نتیجه و نیازهای بازار را که میسر کننده زمینه ی کار آفرینی زودهنگام باشد را برای جویندگان علم و دانش فراهم سازد، چنانچه براساس آمارها از ۱۰۰٪ فارغان هرساله ی این نهاد در حدود ۸۰٪ آن جذب بازار بیرون از این مرکز و ۱۵٪ آن هم در داخل این نهاد و قبل از فراغت از طریق ارتباطات و هماهنګی با نهادها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی جهت کار و تحصیل جذب می گردند.

تدابیرِ پوهنتون کابل و سکتور تحصیلات عالی افغانستان برای رشد و توسعه برنامه ها جهت فراهم سازی فرصت های بهتر تحصیلات عالی موضوع دیگری بود که آقای فاروقی در این ارتباط گفت، پوهنتون کابل در سال ۲۰۱۷ برای اولین بار کمیته ای را تحت عنوان کمیته مرکزی تدوین کریکولم به هدف بررسی نیازمندیهای بازار کار و ترتیب کریکولم مطابق نیاز این بازار ایجاد نمود تا از آن طریق بتواند با تدریس معیاری از یکسو برطرف کننده ی مشکلات عدیده ی بازار کار بوده و ازسوی دیگر شاهد یک بازدِه خوب و نتیجه بخش باشیم. همزمان با آن جهت رشد و ارتقای ظرفیت استادان، کارمندان و محصلان این نهاد زمینه و فرصت های کارآموزی را در نهادهای آکادمیک و تخصصی ملی و بین المللی غرض رشد و تشویق آنان فراهم نمودیم تا از آن طریق بتوانیم از ایده های مثبت و مفید آنان در ترتیب این کریکولم و برنامه های مفید و ارائه فرصت های تحصیلی و درسی بهتر استفاده نماییم.

سوالِ کدام موارد برای توسعه محافظت از متضررین در کشورها مفید و لازم است؟ با ‹ملت های بزرگ توسط سیستم های تحصیلی بزرگ تربیه و ساخته شده اند› توسط آقای فاروقی به پاسخ گرفته شد که وی عدم دسترسی به امکانات، نا امنی و عاید کم را چالش بزرگ فراروی کارجویانِ افغانستان دانسته و گفت، از آنجایی که توجه چندانی در کیفیت تعلیمات ابتدائیه و متوسط فرزندان کشور صورت نمی گیرد ما در حوزه تحصیلات عالی شاهد چالش های بزرگی هستیم که این یک مانع اساسی در برابر داشتن یک سیستم بزرگ و بهتر تحصیلی است که توجه هرچه بیشتر به توسعه کیفی در تحصیلات و آموزشهای ابتدایی باعث نزدیک شدن به این هدف می گردد که خوشبختانه پوهنتون کابل با درک این چالش ها و با توجه به مساله ی محافظت از متضررین، خودرا آماده ساخته است تابعنوان یک نهاد بزرگ تحصیلی در کشور پاسخگوی این نیازمندی ها و رافعِ کاستی ها باشد.

آقای فاروقی در ختم سخنانش در این کنفرانس، به چالش های بزرگِ فراروی تحصیلات عالی و راه حل آن پرداخته و گفت، تحصیلات بی کیفیت از کتاب های بی کیفیت نه بلکه از مربیان، استادان و پروفیسوران بی کیفیت نشأت می گیرد که متأسفانه تا هنوز به تربیت و رشد ظرفیت ها در سطحِ کشور توجه چندانی صورت نگرفته است. چنانچه از میان ۶۲۰۰تن استاد پوهنتون در افغانستان کمتر از ۱۰٪ آنها دارای تحصیلات عالی تا سطح PhD می باشد که این باعث شده است تا سیستم تحصیلی کشور تولید کننده کارگر و کارفرمای محض باشد. وی توجه جدی به ظرفیت سازی برای استادان نهادهای تعلیمی و تحصیلی، کار روی بخش پیداگوژی عالی و تغییر کریکولم به مواد مورد نیازِ بازار و صنعت محور شدن آن که جوابگوی بازار کار کشور باشد و ازسویی هم نقش این اساتید در آن برجسته می باشد و همچنان سرمایه گذاری روی منابع فزیکی و از طرفی هم توجه سکتور خصوصی تحصیلی به کیفیت درعوض شهرت بی اساس و بی سود را بعنوان راهکار و تقویت کننده ی نظام تحصیلی کارا و مفید و رفع کننده ی چالش های فراروی این عرصه در کشور عنوان نمود. وی همچنان راه اساسی و بنیادی بهبود کیفیت تحصیلات عالی و نهادهای دولتی را در کسب استقلالیت نهادهای تحصیلات عالی دولتی و رهایی شان از مصیبت های بیروکروتیک، نبود بودجه و امکانات مالی کافی و عدم داشتن صلاحیت های  لازم تصمیم ګیری در نهادها دانست.

کلیپ های تصویری این کنفرانس بین المللی با نشر ازطریق رسانه های مرکز رسانه یی بیات، در سایت های انترنیتی این نهادها نیز به نشر رسیده و در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.