امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی میان پوهنتون کابل و دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)

رئیس و مسئولان پوهنتون خاتم النبیین(ص) با حضور در دفتر ریاست پوهنتون کابل تفاهم‌نامه همکاری را به هدف مساعی مشترک و توسعه ارتباطات علمی، آموزشی و پژوهشی و ارائه خدمات و بهره مندی محصلان این دو نهاد از ظرفیت‌ها و منابع انسانی بویژه در بخش فارمسی با ریاست این نهاد علمی به امضأ رساند.

در این دیدار که با حضور رئیس، معاون امور محصلان و رئیس پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل، رئیس، معاون علمی، معاون تحقیقاتی، رؤسای پوهنحی‌ها و تعدادی از استادان دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) ، رئیس تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی و تعدادی از اساتید پوهنتون کابل به روز دوشنبه مؤرخ 19 عقرب سال جاری در دفتر ریاست پوهنتون کابل انجام یافت ابتدا دکتر محمدوحید بینش رئیس دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) با صحبت در این جلسه، ضمن مادر خواندن پوهنتون کابل برای سایر اماکن تحصیلی و علمی کشور، توجه به تعلیم و تربیت را به معنی نابودی و ختم جنگ درکشور دانسته و همچنان خاتم النبیین را نهاد همسو و هم‌هدف با پوهنتون کابل در جهت امحای بی‌سوادی و تربیت نسل متخصص در کشور خواند. آقای بینش از میسر شدن زمینه‌های همکاری میان این دونهاد ابراز خرسندی نموده و این تفاهم‌نامه را برای بهبودی آینده‌ی تحصیلی در کشور مفید و مؤثر خواند.

سپس، پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی ابتدا حضور مسئولان دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) را در این پوهنتون خوش آمد گفته و با استقبال از امضای تفاهم‌نامه همکاری و یاد آوری از اهمیت و ضرورت همکاری میان تمام نهادهای آکادمیک کشور، امضای این تفاهم‌نامه را برای محصلان و محققانِ این دو نهاد بزرگ علمی مفید و ضروری دانست. آقای فاروقی در ادامه ضمن برجستگی نقش پوهنتون کابل در تربیت شخصیت‌های نامدار در ادوار گذشته، نقش دانشگاه خاتم النبیین را نیز در تربیت نسل متخصص و متعهد طی سالیان اخیر برجسته خوانده و فراهم شدن زمینه‌های همکاری را سرآغازی برای بهبودی روابط علمی و آموزشی میان این دو نهاد علمی خواند.
در ادامه رئیس تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی و معاونان تحقیقاتی و علمی دانشگاه خاتم النبیین نیز مرتبط با موضوع سخنانی را ارائه نموده و سپس هدایایی از محصولات نشراتی و علمی توسط رئیس دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) به رئیس و تعدادی از مسئولان پوهنتون کابل اهدا گردید.

در ختم این دیدار متن توافق‌نامه‌ای که به همین هدف از قبل آماده شده بود توسط رئیس دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) و رئیس پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل به نمایندگی از پوهنتون کابل و دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) به امضا رسید که بر اساس آن ازین پس محصلان بخش فارمسی دونهاد از استفاده‌ی مشترک و مورد نیازِ امکانات علمی و تجهیزاتی هردو پوهنتون بهره‌مند خواهند شد.