ملاقات رئیس پوهنتون کابل با مسئولان پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون میترو پولیتن اوسلو و نهاد زبان شناسی ناروی


پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی به روز یک‌شنبه مؤرخ 12 عقرب سال جاری با خانم الیزابیت ای‌دی نماینده و استاد پوهنخی علوم اجتماعی پوهنتون میترو پولیتن اسلوی کشور ناروی و آقای اماند بیورینس نماینده نهاد زبان شناسی این کشور در دفتر کاری اش دیدار و روی موضوعات مورد نظر گفت‌وگو و تبادل نظر نمودند.

در این دیدار خانم الیزابیت ای‌دی و آقای بیورینس با یادآوری از ارتباطات گذشته‌ی این کشور با افغانستان، خواهان فراهم شدن زمینه‌های همکاری‌های بیشتر در عرصه‌های فرهنگی، زبان شناسی، علوم اجتماعی، باستان شناسی و ژورنالیزم با پوهنتون کابل گردیده و نیز با فراهم شدن این زمینه‌ها از همکاری های شان در عرصه آموزش و ظرفیت‌سازی برای استادان و محصلین پوهنتون کابل در بخش‌های باستان شناسی، فنولوژی و تحقیقات دو جانبه در عرصه‌های گوناگون خبر داد.

در ادامه پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی ضمن اظهار قدردانی و خوش آمدید به آنها، از گسترش و توسعه‌ی روابط در زمینه‌های علمی و فرهنگی میان پوهنتون اسلوی کشور ناروی و پوهنتون کابل ابراز خرسندی نموده گفت، پوهنتون کابل آماده‌ی هرنوع همکاری در این عرصه‌ها بوده و از این پیشنهاد نیز استقبال می‌کند. آقای فاروقی ناروی را یکی از کشورهای همکار افغانستان در عرصه‌های گوناگون خوانده و از همکاری‌های همیشگی این کشور با افغانستان ابراز قدردانی نمود.

در ختم این دیدار دوطرف روی تهیه چارچوب همکاری‌ها و امضای توافق‌نامه همکاری‌های علمی-فرهنگی میان پوهنتون اسلو و پوهنتون کابل تأکید و تعهد نمودند.