مجلس فاتحه و اتحاف دعا بروح استاد مهتاب‌الدین زبردست در پوهنځی هنرهای زیبا برگزار گردید

مسئولان پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل روز یک‌شنبه مؤرخ 12 عقرب سال جاری طی گردهمایی‌ای در دفتر ریاست این پوهنځی که با حضور پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی، رؤسای پوهنحی‌ها، استادان و مسئولان پوهنځی هنرهای زیبا همراه بود به روح پر فتوح مرحوم استاد مهتاب‌الدین زبردست اتحاف دعا نمودند.

پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی بعد از اتحاف دعا به روح استاد زبردست، ایشان را شخصیت ماندگار در عرصه‌ی هنر در کشور خوانده و درگذشت وی را ضایعه‎‌ی بزرگ به جامعه علمی و آکادمیک و وزارت تحصیلات عالی به ویژه برای عرصه‌ی هنر و فرهنگ دانست.

استاد مهتاب‌الدین زبردست که در سال 1336 در ولسوالی رخه ولایت پنجشیر متولد گردیده بود، بعد از فراغت از مکتب وارد پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل شده و با ختم تحصیلاتش  به تاریخ سوم ثور سال 1362 بعنوان استاد در این پوهنتون مقرر گردید. اکنون بعد از 62 سال زندگی و 36 سال تدریس، دهها اثر ارزنده‌ی هنر نقاشی، خطاطی، حکاکی و گرافیک از او به یادگار مانده است.