گفت‌وگو با احمد فیصل بارکزی کم‌سال‌ترین محصل پوهنتون کابل

احمد فیصل بارکزی با 16 سال سن، جوان‌ترین محصل پوهنتون کابل است. شعبان رفعت خبرنگار پوهنتون کابل در ارتباط با راه‌یابی وی به پوهنتون کابل، برنامه‌ها و اهداف آینده اش گفت‌وگو کرده است.

در دیداری که پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی، در حالیکه آقای مسعود پیروزی معاون مالی و اداری، پوهنوال دوکتور تفسیره هاشمی معاون امور محصلان و پوهاند عبدالغیاث صافی رئیس پوهنحی زمین شناسی این پوهنتون نیز حضور داشتند اورا یک محصل استثنایی این پوهنتون خوانده و در حل هرنوع مشکلات وی در جریان تحصیلاتش وعده داده و اطمینان بخشید.

فیصل در سن 6 سالگی وارد لیسه دیوه شده و در دو دور، صنوف دوم و پنجم را امتحان سویه داده و به صنوف بالاتر راه یافته است. او با فراغت از مکتب در سال 1397ه.ش.در امتحان سرتاسری کانکور  سال 1398 وزارت تحصیلات عالی شرکت نموده و ازین طریق وارد رشته هایدرو متیولوژی پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل شده است. فیصل می‌گوید رشته مورد علاقه و انتخاب اول کانکورش رشته کامپیوتر ساینس بوده اما اکنون که در بخش زمین شناسی راه یافته، این رشته به یکی از رشته‌های مورد علاقه اش مبدل شده است. فیصل که هر روز صبح با پیمودن حدود 2 کیلومتر راه، از منطقه چهارراهی قنبر ناحیه پنجم تا پوهنتون کابل میآید، از حضورش در پوهنتون، رفتارهای مسئولان و استادان، برخوردهای همصنفان و مواد درسی اش ابراز رضایت و خرسندی می‌کند.

فیصل در مورد اهداف آینده اش می‌گوید، "حالا که می‌دانم از یک‌سو مسأله‌ی آب تا چه اندازه از اهمیت برخوردار بوده و جایگاه آن تا یک دهه‌ی دیگر در کدام حد خواهد بود و از سوی دیگر افغانستان یک کشوری دارای بیشترین زمینه برای زراعت و محصولات زراعتی می باشد، دوست دارم به صورت تخصصی در همین رشته کار کنم و در صورتیکه بتوانم فراتر از آن در بخش‌های رهبری کشور دست بیابم تنظیم کانالیزاسیون، مدیریت آب و استفاده بهینه و قانونمند ازمنابع آبی کشور در صدر برنامه‌هایم قرارداشته و از دیدگاه من اولیت دارد"

فیصل، فرزند بزرگ خانواده‌ی شش نفره اش بوده و پدرش کارمند در بخش امورات برقیِ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌باشد. ورزش جمناستیک، بازی با هم‌سالان و مطالعه را از علاقه‌مندی هایش تعریف می‌کند و می گوید نمرات 20 فیصد اولین سمستر تحصیلی اش میان 15 تا 20 نمره می باشد. او از مسئولان رده‌های بالای حکومت می‌خواهد، در مدیریت پروسه‌های کلان ملی بویژه صلح نقش و عمل مؤثر و مسئولانه داشته و در مورد آینده‌ی او و هم‌نسلانش توجه داشته باشند تا باشد که به زودترین فرصت شاهد توسعه و پیشرفت کشورش باشد.