ملاقات رئیس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهور در امورتحصیلات عالی با معاون سفیر و رئیس بخش سیاسی سفارت جمهوری قزاقستان در کابل

پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهور در امورتحصیلات عالی با آقای الماس توسیپژانوف رئیس بخش سیاسی و معاون سفارت جمهوری قزاقستان در کابل دیدار و روی موضوعات مختلف تبادل نظر و گفت‌وگو نمودند.

این دیدار که با حضور دو تن نماینده‌های وزارت تحصیلات عالی نیز همراه بود به روز سه شنبه مؤرخ 7 عقرب سال جاری در دفتر ریاست پوهنتون کابل انجام شد، ابتدا با خوش آمدگویی رئیس پوهنتون کابل از رئیس بخش سیاسی سفارت جمهوری قزاقستان، آقای الماس توسیپژانوف با ابراز خرسندی از فراهم شدن زمینه‌ی دیدار، از روابط گوناگون و عمیق در سطح ملی دوکشور افغانستان و قزاقستان بویژه در بخش‌های فرهنگی، مسایل علمی و تبادله‌ی استاد و محصل میان نهادهای علمی این دو کشور یاد آوری نموده و گفت، اجازه دهید جهت تعمیق و توسعه‌ی همکاری‌های دو کشور در زمینه‌ی ایجاد زبان قزاقستانی در پوهنتون کابل مطالعاتی داشته باشیم.

سپس محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی حضور آقای الماس توسپیژانوف را در دفتر ریاست این پوهنتون خوش آمدید گفته و با یاد آوری از دیدارهای خویش از بخش‌های گوناگون کشور قزاقستان، از پیشرفت‌های چشم‌گیر، مشترکات فرهنگی دوکشور، تفاهم‌نامه‌های گوناگون همکاری‌های علمی و تبادله‌ی استاد و محصل میان پوهنتون‌های دوکشور بویژه پوهنتون کابل و پوهنتون ملی الفارابی قزاقستان نیز یاد نمود. آقای فاروقی در ادامه با یادآوری از نقش رضاکارانه و مؤثر محصلین افغانستان در برنامه‌های پوهنتون‌های آن کشور بویژه در کنفرانس اسامبله پوهنتون‌های راه ابریشم، از درخواست آقای توسیپژانوف مبنی بر ایجاد رشته زبان قزاقستانی در پوهنتون کابل استقبال نموده و آن‌را یک اقدام نیک در جهت توسعه‌ی همکاری‌های کشوری دانست. آقای فاروقی در ختم سخنانش ابراز امیدواری نمود که زمینه‌ی ایجاد دیپارتمنت‌ها و تدریس زبان‌های دری و پشتو در پوهنتون الفارابی و سایر پوهنتون‌های جمهوری قزاقستان و همچنان توسعه صادرات و واردات که یک نیاز جدی برای دوکشور است، فراهم گردد تا مناسبات فرهنگی و حمایت‌های دوجانبه علمی - فرهنگی همچنان دوام داشته باشد.

جمهوری قزاقستان یکی از متحدان و همکاران منطقه‌ای افغانستان به شمار می‌رود که در کنار مشترکات فراوان فرهنگی، اجتماعی و زبانی با بخش زیادی از مردم افغانستان، تفاهم‌نامه‌های گوناگون در جهت همکاری‌های علمی و فرهنگی با کشور، نیز دارد.