ریاست پوهنتون کابل از نماینده منتخب جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد تقدیر نمود

روز دو شنبه مؤرخ 6 عقرب سال جاری محفل تقدیر از بانو عایشه خرم محصل سال سوم رشته روابط بین‌الملل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در تالار شورای علمی این پوهنتون با حضور پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی، محترم مسعود پیروزی معاون مالی و اداری، رؤسای پوهنځی‌ها، استادان پوهنتون کابل، بانو صوفیا رامیار رئیس اجرایی مؤسسه اندیشه وران (Afghans for Progressive Thinking - APT)، بانو عایشه خرم نماینده منتخب جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد، آقای امید مهریار رئیس اتحادیه محصلان، کارمندان و محصلان پوهنتون کابل در تالار شورای علمی این پوهنتون تدویر یافت.

پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی با سخنرانی در این محفل انتخاب شدن بانو عایشه خرم محصل پوهنتون کابل را به عنوان نماینده جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد برای او و تمام اعضای خانواده پر افتخارِ این نهاد بزرگ علمی کشور مبارک عرض نموده و آنرا یک انتخاب شایسته دانست. وی در جریان سخنانش بر رساندن صدای واقعی جوانان افغانستان به مسئولان سازمان ملل متحد و رهبران کشورها تأکید ورزیده و از بانو عایشه خرم خواست تا با احراز این مسئولیت، نمایندگی شایسته ای از جوانان کشور در سازمان ملل متحد داشته و با انعکاس خواست اکثریت جوانان و نوجوانان محروم اما شجاع و آزادی خواه کشور به افتخارات و شایستگی‌های پوهنتون کابل بیافزاید و در فرجامین سخنانش برای وی در جهت پیشبرد مسئولیت‌هایش آرزوی موفقیت و کامیابی نمود.

بانو صوفیا رامیار رئیس اجرایی مؤسسه اندیشه وران نیز با سخنرانی در این برنامه روی روند گزینش نماینده جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد صحبت نموده و از همکاری‌های ریاست پوهنتون کابل در جریان این روند قدردانی نمود.

همچنان بانو عایشه خرم نماینده جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد نیز در این محفل سخنرانی نموده و با تقدیر از هیئت رهبری و مسئولان پوهنتون کابل، مسئولان و استادان پوهنحی حقوق و علوم سیاسی این پوهنتون بخاطر تدریس موفقانه و حمایت محصلین این نهاد علمی، بر انجام مسئولانه این مأموریت تعهد نمود. در اخیر برنامه تحسین نامه‌ای که ازسوی ریاست پوهنتون کابل ترتیب یافته بود توسط پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس این پوهنتون و وزیرمشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی به بانو خرم تفویض گردید.

بانو خرم از دسامبر سال 2019 برای یک سال بعنوان نماینده جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد انتخاب گردیده است. برای احراز این مقام که مسئولیت آن نمایندگی و رساندن صدای هم‌نسلان شان در مجلس مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشد، به تعداد 80 جوان از سراسر کشور از طریق یک اپلیکیشن آنلاین خود را نامزد نموده بودند که در نتیجه به روز دوشنبه 15 میزان خانم عایشه خرم با داوری رئیس دفتر یوناما در کابل، سفیر فرانسه در کابل، معین سیاسی وزارت امور خارجه و رئیس مؤسسه اندیشه وران(APT) در مرکز رسانه‌های حکومت از میان سه فاینلیست، بعنوان نماینده جوانان کشور در سازمان ملل متحد برای یک سال انتخاب گردید.