پارک مسلکی و آموزشی پوهنځی زراعت در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

پارک تفریحی و زراعتی انجنیر محمد شهاب حکیمی که بودجه‌ی آن در حدود 2 ملیون افغانی از سوی محترم انجنیر محمد شهاب حکیمی استاد دیپارتمنت جنگل‌داری و منابع طبیعی پوهنتون کابل و رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC پرداخت گردیده است امروز یکشنبه مؤرخ 5 عقرب سال جاری با حضور شخصیت‌های علمی، رئیس و معاون مالی و اداری پوهنتون کابل، رؤسای پوهنځی‌ها، استادان، رسانه‌ها، فعالان مدنی و محصلان پوهنتون کابل در صحن پوهنحی زراعت این پوهنتون رسماً افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی با حضور در این برنامه به سخنرانی پرداخته و با عرض خوش آمدگویی به اشتراک کنندگان، از سخاوت و زحمات استاد محترم انجنیر محمد شهاب حکیمی، ریاست و استادان پوهنځی زراعت مبنی بر اعمار این پارک و از کارکردهای ماندگار مسئولان پیشین این پوهنځی و پوهنتون کابل از بدو تأسیس تا کنون تشکر و قدردانی نمود. آقای فاروقی با اشاره به بعضی از چالش‌های بودجوی و محدودیت‌های فراروی برنامه‌های انکشافی پوهنتون کابل، اظهار امیدواری نمود که با تأیید طرحِ پیشنهادی این ریاست مبنی بر دریافت استقلالیت این پوهنتون و با ترویج فرهنگ جلب همکاری های بی قید و شرط و سخاوتمندانه افراد و نهادهای خیرخواه در جهت ادای مسئولیت های شهروندی شان برای رفع نیازهای توسعوی مادی و معنوی پوهنتون که بدون شک همه‌ی آن در حیطه بودجه محدود این نهاد ممکن نیست، مشکلات موجوده حل شده و به مسایل انکشافی و علمی توجه بیشتر صورت گیرد.

انجنیر محمد شهاب حکیمی استاد دیپارتمنت جنگل‌داری و منابع طبیعی پوهنځی زراعت پوهنتون کابل هدف از این مساعدت را فراهم نمودن زمینه برای آرامش خاطر و نشاط روحی محصلان و مراجعین پوهنتون کابل به ویژه پوهنحی زراعت و ازسویی هم ایجاد فضا و مکانی مناسب برای همصحبتی و مشایعت‌های علمی و دانشجویی و ترویج فرهنگ همگرایی و همپذیری میان محصلان عنوان کرد. آقای حکیمی در ختم سخنانش با تشکری از تصمیم شورای رهبری پوهنتون مبنی بر نامگذاری این پارک به نام وی، وعده نمود تا در قسمت انکشاف ساحه‌ی این پارک در ماحول پوهنځی زراعت، تأسیس موزیم و نمایشگاه‌های زراعتی، نباتی و حیوانات و حشرات نیز تلاش نموده و زمینه سازی و فراهم خواهد کرد.

محترم پوهاند غلام رسول فیضی رئیس پوهنځی زراعت این پوهنتون نیز به سخنرانی پرداخته و با قدردانی از انجنیر محمد شهاب حکیمی بخاطر پرداخت هزینه‌های ساخت و اعمار این پارک، از کارکردها و دستاوردهای چندساله‌ی این پوهنځی که عبارت از: قیرریزی سرک ماحول پوهنځی زراعت، تأسیس طویله‌خانه موردنیاز برای مواشی این پوهنځی، ترمیم و بازگشایی لابراتوار، اعمار ساختمان تشناب‌های مورد ضرورت محصلان این پوهنځی و... بر اثر مساعی مشترک و پرداخت هزینه‌های آن ازسوی مسئولان و استادان پوهنحی زراعت نیز یاد آوری نمود. رئیس پوهنځی همچنان از مساعدت سخاوتمندانه استاد حبیبی که در اعمار و ساخت تشناب های صحرائی در حریم پوهنځی به این نهاد مساعدت داوطلبانه نموده بود اظهار قدردانی نمود.

پوهنوال نثار احمد کوهستانی آمر دیپارتمنت جنگل‌داری و منابع طبیعی، خانم زهرا مددی، عمران نوری، ویان احمد احمدی و محمد مصطفی شیرزاد نیز دیگر سخنرانان این برنامه بودند که هرکدام روی فلم مستند ارائه شده در این برنامه، برنامه‌های حفاظتی جنگل‌داری و منابع طبیعی، فعالیت‌های رضاکارانه و دستاوردهای محصلان درعرصه علوم کمپیوتری و ورزش صحبت نمودند.