تقدیر از مسئولان ثبت نام محصلان جدیدالشمول پوهنتون کابل

روز سه شنبه مؤرخ 30 میزان سال جاری محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی با حضور در دفتر معاونیت امور محصلان این پوهنتون، در حالیکه آقای مسعود پیروزی معاون مالی و اداری پوهنتون نیز حضور داشت از کارکردها و زحمات این معاونیت، آمریت امور محصلان و مدیران این بخش در ایام ثبت نام محصلان جدیدالشمول این پوهنتون تقدیر نمود.

آقای فاروقی عرضه‌ی خدمات معیاری و مورد نیاز به محصلان این پوهنتون را از مسئولیت‌های مسئولان این پوهنتون خوانده و از خدمات خستگی ناپذیر،  برخوردهای مسلکی و رفتار مناسب کارمندان بخش ثبت نام محصلان جدیدالشمول سال تحصیلی 1398 این پوهنتون در جریان ثبت نام این محصلان تقدیر و آنان را به توجه بیشتر و ارائه خدمات بهتر به تمام محصلان این پوهنتون تشویق نمود. آقای فاروقی گفت، محصلان پوهنتون کابل نسل رو به رشد، سفیرانِ سازندگی، رهبرانِ فردای کشور و یکی از اضلاع مهم تشکیل دهنده‌ی این پوهنتون می‌باشد که خدمت به آنان و ارائه خدمات صادقانه و مسئولانه ازسوی کارمندان و مسئولان این پوهنتون به نحوی خدمت به تمام مردم کشور است.

در این دیدار کارمندان بخش ثبت نام نیز هرکدام با ارائه نظریات خویش، به ارائه خدمات بهتر و مسئولانه تعهد نموده و هرکدام به ارائه خدمات بهتر به منظور ادای مسئولیت و بهبودی کیفیت تأکید و تعهد نمودند.