مسابقات نهایی کرکت پوهنتون کابل و قهرمانی تیم پوهنځي اقتصاد

21 تیم از 21 پوهنځي مختلف پوهنتون کابل در رقابت‌های کرکت این پوهنتون به مدت یک ماه با همدیگر به رقابت پرداختند. تیم‌ پوهنځي های اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی توانستند در بازی  فاینل مسابقات راه یابند. بازی فاینل این مسابقات روز دو شنبه مؤرخ 22 میزان سال روان میان تیم های متذکره راه اندازی شد که در نتیجه تیم پوهنحی اقتصاد توانست با تفاوت 18 نمره نسبت به تیم مقابل، جامِ قهرمانی این مسابقات را از آن خود نماید.

در بازی نهایی این مسابقات که از یک‌ماه بدینسو با حضور پُرشور محصلان و هواداران دو تیم همراه بود، محترم مسعود پیروزی معاون مالی و اداری پوهنتون، رؤسای محترم پوهنحی‌ها، استادان، کارمندان و محصلان پوهنتون نیز حضور داشتند.

در ختم این بازی،  جام قهرمانی و نایب قهرمانی که از سوی ریاست پوهنتون کابل به تیم های قهرمان در نظر گرفته شده بود، توسط محترم مسعود پیروزی معاون مالی و اداری پوهنتون تفویض گردید. معاون محترم مالی و اداری این پوهنتون از تلاش‌های آمریت ورزشی، اخلاق نیک و پسندیدۀ ورزشکاران، استادان و مسئولان این تیم ها تشکری نموده، برای آنان آرزوی موفقیت و کامیابی نمودند.

لازم به ذکر است که این مسابقات هر ساله میان تیم‌های پوهنحی‌های مختلفۀ پوهنتون کابل از سوی آمریت ورزشی این پوهنتون راه اندازی می‌گردد که امسال در نتیجۀ این بازی‌ها 21چهرۀ برتر برای حضور در تیم منتخب کرکت پوهنتون کابل برای یک سال انتخاب شده بودند.