چهل سال در طوفان اثر تألیفی عبدالکریم خرم در پوهنتون کابل رونمایی گردید.

کتاب چهل سال در طوفان اثر محترم عبدالکریم خرم وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ و رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور که در دو بخش و 672 صفحه حاوی متن و عکس‌ها از مجالس سیاسی دهه‌های اخیر کشور می‌باشد درپوهنتون کابل رونمایی گردید.

این برنامه که به روز سه شنبه مؤرخ 16 میزان در تالار دیپارتمنت ترکی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل برگزار گردیده بود، با حضور پُرشور چهره‌های مطرح علمی، سیاسی، رؤسای پوهنځی‌ها، استادان پوهنتون، مسئولان رسانه‌ها و محصلان و با سخنرانی‌ها و نقدهای سازندۀ شخصیت‌های علمی و چهره‌های مطرح سیاسی همراه بود.

محمد ذاکر جلالی، وحید مژده، دکترعبداللطیف نظری، دکتر عبدالباقی امین، صدیق الله توحیدی، عبدالحلیم تنویر، عبداللطیف آرش و عبدالرحمن فرقانی منتقدین کتاب در این برنامه بودند که هرکدام بالترتیب در باره ویژگی‌های شکلی و محتوایی کتاب سخنان ارزندۀ را ایراد نمودند. دکتر عبداللطیف نظری که این کتاب را بررسی کرده بود در کنار تذکر کاستی‌های ویراستاری و املایی، آنرا روایت واقعی بحران سیاسی دهه‌های اخیر کشور و بدلیل بررسی یک مرحلۀ خاص کشور این کتاب را یک کتاب خاص دانست که با مثال‌های عینی جاداده شده در درون آن می‌تواند یک مأخذ خوب برای جویندگان و محققان علوم سیاسی و اجتماعی افغانستان باشد.

متن‌های این کتاب در کنار مباحث و خاطرات چهل سال زندگی سیاسی گذشتۀ محترم عبدالکریم خرم، بصورت مفصل حکومت‌های دودهۀ اخیر کشور را به بحث و بررسی گرفته و از آنجائیکه خود نویسنده در متن اتفاقات و تحولات این دو دهه قرار داشته است، می‌تواند یک منبع برای بررسی کارکردها و کنش‌های مسئولان امور در حکومت‌های دوره‌های مورد نظر و اثری برای حل معماهای سیاسی پژوهشگران و محققان علوم سیاسی در کشور باشد.