مسابقات نهایی والیبال پوهنتون کابل با بُرد تیم پوهنځی زراعت خاتمه یافت

21 تیم از 21 پوهنځی مختلف پوهنتون کابل در رقابت‌های والیبال این پوهنتون به مدت یک ماه با همدیگر به رقابت پرداختند که بالاخره با بُردِ تیم‌های پوهنځی‌های هنرها و زراعت در مقابل تیم‌های پوهنځی‌های انجنیری و زمین‌شناسی در نیمه فاینل، امروز در مسابقات نهایی این بازی‌ها تیم پوهنځی زراعت با بُرد "2 – 0" در مقابل هنرها به جامِ قهرمانی این مسابقات دست یافت.

این بازی امروز دو شنبه مؤرخ 15میزان سال جاری در ساعت 1:40 دقیقه توسط بازیکن تیم زراعت آغاز یافت که ابتدا با تکتازی تیم هنرها ادامه داده می‌شد، اما در دقایق پانزدهم بازی با درخواست یک وقفه ازسوی هادی میرزایی کاپیتان تیم زراعت و مشوره‌ی مؤثرِ میان تیمی، نتایج به نفع تیم زراعت پیش زده شد و بالاخره با همین پیشتازی زراعت برنده‌ی مسابقات شد.

در بازی نهایی این مسابقاتی که از یک‌ماه بدینسو با حضور پُرشور محصلان و هواداران دو تیم همراه بود محترم مسعود پیروزی معاون مالی و اداری پوهنتون، پوهاند غلام رسول فیضی رئیس پوهنځی زراعت، همایون عزیز آمر ورزشی ، رؤسای پوهنځی‌ها، آمریت فرهنگی و استادان پوهنتون کابل نیز حضور داشتند. در ختم این بازی محترم مسعود پیروزی معاون مالی و اداری پوهنتون با تفویض جام قهرمانی به تیم برنده‌ی مسابقات، از تلاش‌های آمریت ورزشی این پوهنتون، اخلاق نیک و پسندیده‌ی ورزشی ورزشکاران، استادان و مسئولان این بازی‌ها تشکری نموده و برای آنان آرزوی موفقیت نمود.

این مسابقات هر ساله میان تیم‌های پوهنځی‌های مختلف پوهنتون کابل ازطرف آمریت ورزشی این پوهنتون راه اندازی می‌گردد که امسال در نتیجه‌ی این بازی‌ها 18چهره‌ی برتر برای حضور در تیم منتخب والیبال پوهنتون کابل برای یک سال انتخاب شده اند.