ملاقات رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی با رئیس بنیاد معارف ترکیه در افغانستان

جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی، روز شنبه مؤرخ 23 سنبله سال روان با محترم شاکر وایووت رئیس معارف بنیاد ترکیه در افغانستان، در دفتر کارش دیدار و ملاقات کرد. رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، ضمن عرض خیرمقدم به رئیس بنیاد معارف ترکیه و هیأت همراه، در مورد تاریخچۀ پوهنتون کابل معلومات ارائه کرده و از کمک‏های دولت ترکیه در زمینه‏های مختلف با کشور افغانستان به‏ویژه پوهنتون کابل اظهار سپاس و قدردانی کردند.

آقای فاروقی پوهنتون کابل را کهن ترین نهاد علمی در کشور یاد کرده که بمثابه افغانستان کوچک بوده و اولین رئیس این نهاد علمی یکتن از دانشمندان کشور دوست ترکیه بوده است. محترم فاروقی پیرامون روابط علمی، فرهنگی و سیاسی هردو کشور افغانستان و ترکیه نیز صحبت کرده، مناسبات میان هردو کشور را در طول تاریخ نیک و عالی توصیف کرده، همچنان تلاش‏های اخیر کشور ترکیه در بخش معارف و تحصیلات عالی افغانستان را ستوده و از فراهم سازی فرصت های تحصیلی با افغانستان ابراز تشکر و قدردانی کردند.

آقای فاروقی بیان داشت که پوهنتون کابل و دیپارتمنت ترکی پوهنځي زبان و ادبیات این نهاد علمی همواره سعی بر توسعه مناسبات علمی و فرهنگی هردو کشور داشته و دیپارتمنت ترکی منحیث کانون با اهمیت به عنوان پُل ارتباطی در این عرصه عمل کرده، برنامه‏ها و فعالیت‏های مؤثر را انجام داده است.

در همین حال، محترم شاکر وایووت رئیس بنیاد معارف ترکیه در افغانستان، از حضور شان در پوهنتون کابل اظهار خرسندی کرده و از تعهدات دولت ترکیه و بنیاد معارف آن کشور در افغانستان بخاطر فراهم سازی زمینه‏های تحصیلی معیاری به ملت افغانستان خبر دادند. آقای وایووت، افغانستان را یکی از کشورهای دوست و همکار نیک یاد نموده که در طول تاریخ همکاریهای آن با دولت ترکیه ادامه داشته است. موصوف بنیاد معارف ترکیه در افغانستان را یگانه نهاد برای توسعه معارف و دسترسی دانش آموزان به خدمات معیاری خوانده، همچنان آن اداره را زمینه ساز خوب جهت تقویت روابط علمی و فرهنگی بین دو کشور یاد کردند.

در این جلسه، تدویر نمایشگاه نهادهای تحصیلات عالی ترکیه و افغانستان، همکاری محصلان ممتاز صنوف اخیر پوهنځي‏های پوهنتون کابل با اداره معارف ترکیه، همکاری استادان پوهنتون کابل با نهاد معارف ترکیه در افغانستان و اعطای سکالرشیپ از سوی پوهنتون کابل برای محصلان ترکیه از  موضوعات مورد بحث بود که هردو طرف در این زمینه‏ها توافق نموده، ضمن اعلام آماده‏گی پوهنتون کابل از مباحث یاد شده، قرار بر آن شدند تا موارد متذکره از مجراهای قانونی آن در چارچوب تفاهم نامۀ موافقت شده و معیاری اجرائی گردند.

 رئیس بنیاد معارف ترکیه، ضمن آنکه  برگسترش همکاری های متقابل بین پوهنتون کابل و بنیاد معارف ترکیه در افغانستان تأکید ورزیده، از پوهنتون کابل خواهش بعمل آورد تا در عرصه‏های مختلف از جمله مباحث یاد شده همکاری همه جانبه را دریغ ننماید. در مقابل رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، نیز از موضوعات مورد بحث استقبال کرده، وعده هرگونه کمک و همکاری را در این زمینه‏ها سپردند.

در اخیر تحفۀ که از جانب رئیس بنیاد معارف ترکیه به رئیس پوهنتون کابل در نظر گرفته شده بود، برایشان اعطا و محترم فاروقی آنرا با تقدیر و تشکر دریافت نمودند.