رئیس جدید اتحادیه محصلان پوهنتون کابل معرفی گردید.

روز یکشنبه مؤرخ 17 سنبله سال جاری محترم امید مهریار بعنوان رئیس جدید اتحادیه محصلان پوهنتون کابل با حضور هیأت رهبری قبلی و فعلی این اتحادیه معرفی گردید.

اتحادیه محصلان پوهنتون کابل بعنوان یکی از ارکان اصلی، نقش مهمی در مدیریت این پوهنتون داشته که هیأت رهبری آن هرساله از طریق انتخابات توسط اعضای این اتحادیه انتخاب می‌گردند. جاوید فاروس محصل رشته ژورنالیزم رئیس قبلی این اتحادیه بود که با ختم تحصیلات ایشان در این پوهنتون مأموریت وی بعنوان رئیس این اتحادیه نیز پایان یافت و اکنون امید مهریار محصل رشته اقتصاد این پوهنتون از طریق انتخابات توسط اعضأ، بعنوان رئیس جدید این اتحادیه برای یک سال انتخاب گردیده است.

در برنامه معرفی رئیس جدید این اتحادیه که در تالار شورای علمی این پوهنتون برگزار گردیده بود، ابتدا محترم جاوید فاروس رئیس قبلی این اتحادیه در ارتباط به تلاش‌های هیأت اداری و اعضای این اتحادیه و دستآورد‌های یک سالۀ این اتحادیه سخنرانی نموده، از رئیس و هیأت رهبری پوهنتون بخاطر حمایت و همکاری‌های شان با این نهاد تشکری نمود.

سپس، محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی طی سخنانی که در این برنامه داشتند ابتدا،  از تلاش‌های هیأت اداری قبلی این اتحادیه بخاطر بهبود امور دانشجویی، همکاری‌های شان با رهبری پوهنتون، دستآوردهای علمی و ساختاری، ترویج همزیستی و همدلی در میان محصلان تشکری نموده  گفت، چهل سال قبل جست و کاوش و شور هیجان‌ها میان محصلان این پوهنتون بخاطر تشکیل و پیوستن به اتحادیه وجود داشت اما با بررسی تاریخ فعالیت‌ها و تشکلات جوانان بویژه اتحادیه محصلان این پوهنتون به این نتیجه میرسیم که متأسفانه در اثر تحولات ناگوار در کشور این اتحادیه بی نهایت سیاسی و سیاست زده شده بود که در نتیجه شاهد قومگرایی، سمت‌گرایی و انحطاط فکری، فرهنگی، اخلاقی و آکادمیک بودیم اما خوشبختانه طی سالیان اخیر از اثر توجه جدی هیأت رهبری پوهنتون و تعهد قدرمندانۀ محصلان گرامی این پوهنتون اتحادیه محصلان رنگ و بوی امید بخشی به خود گرفته و نقش مهم در رهبری و مدیریت پوهنتون ایفا نموده و پوهنتون را در رسیدن به اهداف والای آکادمیک نزدیک‌تر ساخته است.

آقای فاروقی در ختم سخنان خویش با یادآوری از تلاش‌های شبانه روزی اعضای قبلی این اتحادیه و مسئولیت پذیری آنان گفت، طی یک سال فعالیت مؤثر این اتحادیه، مسأله را به یاد ندارم تا امروز بعنوان یک نکته منفی از آن یادآوری نمایم، لذا از آنان قدردانی و تحسین نموده خواست تا در انجام مسئولیت‌ها و در پیشبرد مأموریت‌های جمعی و فردی شان در قالب این اتحادیه بیش‌تر از پیش تلاش نموده، رهبری پوهنتون را متوجه کاستی‌های مدیریتی نموده و یاری رسانند.

در ختم این برنامه اعضای قبلی اتحادیه بخاطر ارج‌گذاری تلاش‌ها و مدیریت مدبرانۀ رهبری پوهنتون به رئیس و معاونان این نهاد علمی تندیس‌ اعطأ نمودند.  سپس ریاست پوهنتون با اعطای تندیس‌ها و تحسین‌نامه از جاوید فاروس رئیس قبلی و هیأت مدیرۀ قبلی این اتحادیه تقدیر نموده و با حضور هیأت رهبری و اعضای اتحادیه محصلان در دفتر این اتحادیه، امید مهریار بعنوان رئیس جدید و معاونان وی رسماً به اعضای این اتحادیه معرفی شدند.

انتخابات اتحادیه محصلان پوهنتون کابل به تاریخ 10 سنبله سال جاری با حضور اعضای این اتحادیه در ادیتوریم مرکزی پوهنتون کابل برگزار گردیده بود که در نتیجه امید مهریار با کسب 106 رأی از اعضای حاضر برنده شده و بعنوان رئیس جدید اتحادیه محصلان پوهنتون کابل برای یک سال انتخاب گردید.