کنفرانس ارزیابی فعالیت‏های اقتصادی حکومت وحدت ملی در پوهنتون کابل

پوهنتون کابل منحیث کهن‏ ترین و با اعتبار نهاد علمی در کشور، امروز چهارشنبه مؤرخ 13 سنبله سال جاری شاهد برگزاری کنفرانس ارزیابی فعالیت‏های اقتصادی حکومت وحدت ملی، نتیجه کار تحقیقی محترم پوهنیار استاد فضل احمد جویا یکتن از استادان پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل بود، این برنامه در تالار جلسات مرکز ملی تحقیقات پالیسی پوهنتون کابل برگزار گردید. محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی، بعنوان یکی از سخنرانان برنامه ابتدأ حضور و تشریف اشتراک کنندگان کنفرانس را خیر مقدم گفته، برگزاری چنین برنامه ها را در این پوهنتون مؤثر و با اهمیت یاد کرده و از تلاشهای متواتر استادان این پوهنتون و مسئولان مرکز ملی تحقیقات پالیسی در جهت حمایت و رونق بخشیدن چنین فعالیت ها ابراز تشکری نمودند.

آقای فاروقی از مشکلات موجود در عرصه اقتصاد و چالش‏های متعدد فراروی رشد آن در کشور صحبت کرده گفت، این چالش ها از گذشته های دور تاکنون وجود داشته که همواره باعث نوسانات و تورم در امور مالی و پولی کشور شده و در رکود و عقب گردی اقتصادی تأثیر زیادی داشته است، چنانچه یک سال قبل از ایجاد حکومت وحدت ملی دقیقاً حینیکه پروسه‎های انتقال سیاسی، اقتصادی و نظامی همه همزمان در کشور بایست در مرحله اجرأ گذاشته می‎شد وضعیت اقتصادی به صورت نگران کنندۀ رو به افول بود، لذا رفع و برطرف سازی آن مستلزم بررسی دقیق ابعاد و عوامل وجودی اینگونه چالش ها و بدست آوردن اطلاعات درست و معقول می باشد که خوشبختانه استادان پوهنتون کابل به این امر مهم پیوسته توجه نموده، همیشه مباحث، گفتمان‎های علمی و اسناد تحقیقی پیرامون موضوعات مختلفه منجمله مسائل اهم و اساسی اقتصادی را به بررسی گرفته نتایج و یافته هایشان را با مسئولین و دست اندرکاران امور غرض اتخاذ و اجرای پالیسی های معقول پیشکش نموده است که تحقیق حاضر نیز یکی از همان برنامه ها در جهت ادای مسئولیت های پوهنتونی ما بوده است.

رئیس پوهنتون یکی از عمده ترین چالش های عرصه اقتصادی کشور را ترغیب نشدن و فراهم نشدن زمینه های سرمایه گذاری برای سکتور خصوصی در تخلیق ارزش ها و سهیم شدن در بازار و فعالیت های اقتصادی دانسته، در ادامه اظهار امیدواری نمود که با انجام چنین تحقیقات مستدل و علمی اعضای حاضر بتوانند معلومات مطلوب را بدست آورند. وی از اشتراک کنندگان خواست تا نتیجۀ این کنفرانس را از طریقه های مختلف برای مسئولان نهادهای اجرائیوی و مردم بازگو و بازتاب دهند.

سپس، پوهنیار عبدالباقی بنوال رئیس مرکز ملی تحقیقات پالیسی از تشریف آوری اشتراک کنندگان این برنامه ابراز تشکر کرده، از سایر استادان، محصلان و محققان نیز دعوت نمود تا در عرصه های گوناگون تحقیقات معیاری انجام دهند و از جانب این مرکز برای همکاری و حمایت چنین فعالیت ها اعلام آمادگی نمودند.

در این کنفرانس شماری از استادان و محققین پوهنتون کابل، محققان اکادمی علوم افغانستان و نمایندگان اداره ملی احصائیه و معلومات نیز حضور داشتند. در بخش بعدی برنامه، محترم پوهنیار فضل احمد جویا استاد پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل که این تحقیق با اهمیت علمی را انجام داده بود به ارائه گرفته و نتایج تحقیق شانرا پیرامون چگونگی روند صعود و نزول وضعیت اقتصادی طی یک دهه اخیر بالخصوص دوره پنج ساله حکومت وحدت ملی را  به بحث و بررسی گرفته معرفی داشتند.

قرار است نتیجۀ این تحقیق از طریق رسانه های گوناگون نیز اعلام شده و با مسئولان امور شریک گردد. همچنان خلاصه یافته های تحقیق غرض مطالعۀ علاقمندان از این دریچه بدون تصرف به نشر می‎رسد.