بازدید رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، از صنوف شبانۀ دوره لیسانس و ماستری پوهنځی‌های حقوق و علوم سیاسی و روانشناسی و علوم تربیتی این پوهنتون

محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیرمشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی، ساعت 5 عصر روز چهار شنبه مؤرخ 13 سنبله سال جاری، در حالیکه مسئولان اداری و شماری از استادان این پوهنتون نیز وی را همراهی می‏نمودند، از جریان برنامه های درسی صنوف شبانۀ دوره لیسانس و ماستری پوهنځی‏های حقوق و علوم سیاسی و روانشناسی و علوم تربیتی این پوهنتون بازدید به عمل آوردند.

در این دیدار رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، در ارتباط به پروسۀ درسی، امور اداری و تدریسی این اداره با اساتید، محصلان و مسولین مربوط صحبت کرده ، در ضمن عرایض، گزارشات و پیشنهادات مسئولان پوهنځی‌ها و محصلان را  در ارتباط با مسایل مختلفۀ علمی و اداری استماع نمودند.

در ادامه، آقای فاروقی به مسئولان پوهنځی‌های یاد شده هدایت داد تا در رفع چالش‏ها و بهبودی امور تدریسی و اداری نهادهای مربوط بیشتر از پیش تلاش ورزند تا باشد زمینۀ بهتر فراگیری دروس برای محصلان کشور فراهم گردد.

لازم به ذکر است که بررسی و نظارت از جریان امور تدریسی و اداری پوهنځی‌ها یکی از برنامه های همیشگی هیأت رهبری پوهنتون کابل می‌باشد که در آن بصورت همواره  امور  اداری و مشکلات مسئولان و محصلان بررسی می‌گردد. پوهنتون کابل در آغاز سال تحصیلی جدید (1398-1399 ) برای رعایت معیاری تناسب استاد و محصل در صنوف دورۀ لیسانس فیصله نموده تا در هیچ یک از صنوف پوهنحی‏های بیست و یک گانه این پوهنتون بیشتر از 50 محصل نباشد تا استادان بتوانند بصورت معیاری به نیازهای محصلان و پیشبرد برنامه های درسی رسیدگی اصولی نمایند. روی این تناسب در صنوف ماستری سی تن محصل و در صنوف دکتورا حد اکثر ده تن محصل حضور دارند.