مرکز مشاوره روانی و مرکز انکشاف مسلکی پوهنتون کابل با حضور هیأت رهبری وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل افتتاح گردید.

مرکز مشاوره روانی پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی و مرکز انکشاف مسلکی پوهنتون کابل، امروز دو شنبه مؤرخ 11 سنبله سال جاری بصورت همزمان در این پوهنتون افتتاح و به فعالیت آغاز نمودند.  در مراسم افتتاحیۀ این دو مرکز جلالتمآب محترم دیپلوم انجنیر عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی، جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، محترم دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی، معاونان محترم پوهنتون کابل، رئیس برنامه انکشاف تحصیلات عال(HEDP) ، رؤسای محترم پوهنحی‏ها، استادان، کارمندان و محصلان پوهنتون کابل حضور داشتند.

در آغاز برنامه، محترم نوراحمد درویش رئیس برنامه انکشاف تحصیلات عالی و محترم ستارالدین صدیقی رئیس پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی هرکدام باالنوب در مورد اهمیت این مراکز و نیازمندی‏های محصلان و جامعه به آن صحبت کرده، افتتاح و بهره برداری  این مراکز را یک ضرورت برای پوهنتون کابل دانستند.

متعاقباً، جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات، ضمن عرض خوش‎آمدید به حضار برنامه، پیرامون نقش و اهمیت این دو مرکز صحبت کرده و از گشایش آنها  در این پوهنتون اظهار خرسندی نمودند. محترم فاروقی تصریح داشت، در چنین مقطع زمانی که از یکسو جنگ ها و خشونت های لفظی، کلامی و روانی جامعه را درگیر کرده؛ از سویی هم نیازمندی‏ها و توقعات از کارگزاران، استادان پوهنتون‏ها و کارمندان اداری بیشتر شده، نیاز به تخصص، تجربه و مهارت‏های بیشتر می‏باشد، موجودیت چنین مراکز غرض تامین نمودن فرصت‏های بهتر آموزش برای محصلان و تأمین شرایط مناسبتر تدریس و اداره برای مسئولین و اساتید بشمار رفته برای کشور و بالخصوص برای پوهنتون‎ها و محصلان کشور یک ضرورت جدیست.

آقای فاروقی از تمام دست اندرکاران برنامه و تمویل کنندگان این دو مرکز که در برنامه ریزی و ساختار آن نقش داشته اند، سپاس و قدردانی نمودند. رئیس پوهنتون کابل ایجاد این دو مرکز را برای اولین بار در نهاد بزرگ علمی پوهنتون کابل یک فرصت عالی و مهم دانسته، اظهار امیدواری نمود که مسئولان این دو مرکز بتوانند با ارائه خدمات ارزنده  و محصلان، اساتید و کارمندان پوهنتون از فراهم شدن چنین فرصت استفاده بهینه نمایند. موصوف در پایان افتتاح این مراکز را به دست اندرکاران و برنامه ریزان آن مبارکباد گفتند.

در ادامه، جلالتمآب محترم پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی، به ایراد سخن پرداخته و ایجاد این دو مرکز را برای اولین بار در پوهنتون کابل فوق العاده مهم و با اهمیت یاد کردند. آقای بالاکرزی اضافه داشت، جوامع انسانی در کل دچار مشکلات گوناگون روانی اند اما محصلان پوهنتون های افغانستان با چنین مشکلاتی بیشتر رو به رو اند و افتتاح مرکز مشاوره روانی در پوهنتون کابل برای محصلان یک ضرورت اساسی و مهم می‎باشد. موصوف همچنان در رابطه به مرکز انکشاف مسلکی سخن گفته بیان داشت که این مرکز نیز در ارتقای ظرفیت در سطح پوهنتون، ترینینگ و تربیه مدیران موفق، با مهارت و مورد نیاز اداری نقش فوق العاده مهم داشته، پوهنتون کابل می‏تواند با افتتاح و بهره برداری این دو مرکز بیشتر از پیش

خدمات معیاری را ارائه نماید. در اخیر سرپرست وزارت تحصیلات عالی افتتاح این مراکز را به پوهنتون کابل و تمویل کنندگان آن تبریک عرض داشتند. همچنان محترم  داکتر احمدسیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی نیز در ارتباط به اهمیت این دو مرکز صحبت های ارزشمندی را ارائه کرده و ایجاد آن را به پوهنتون کابل مبارک گفتند.

 در ختم این برنامه، برای چند تن از کسانی که در جهت ایجاد و افتتاح این مراکز نقش عمده و اساسی داشتند، از سوی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل تحسین نامه اهدأ گردیده و با حضور مهمانان فوق الذکر مراکز یاد شده با قطع نوار افتتاح گردید.

قرار است با افتتاح این دو مرکز در ارائه مشاوره های روان درمانی برای محصلان پوهنتون کابل و در جهت ارتقای ظرفیت استادان و کارمندان پوهنتون کابل کارهای مهم و اساسی صورت گیرد تا در نتیجه به اهداف والای علمی و تحصیلی و پیشبرد امور اداری این پوهنتون را کمک نماید.