معاون مالی و اداری جدیدالتقرر پوهنتون کابل معرفی گردید.

محترم مسعود پیروزی که اخیراً از طریق پروسه رقابت آزاد بعنوان معاون مالی و اداری پوهنتون کابل تقرر یافته است، امروز یکشنبه مؤرخ 10 سنبله  سال 1398 طی محفلی از سوی محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی، به استادان و منسوبان این نهاد علمی معرفی و رسماً به کار شان آغاز نمودند.

محفلی که به همین مناسبت در تالار شورای علمی این پوهنتون تدویر یافته بود، معاونان محترم پوهنتون، محترم مصطفی یونس زاد رئیس منابع بشری وزارت تحصیلات عالی، روسای محترم پوهنحی‎ها، استادان و کارمندان این نهاد علمی حضور داشتند.

جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی، ابتدأ حضور اشتراک کنندگان برنامه را خیر مقدم گفته، با ابراز خرسندی از راه یابی آقای مسعود پیروزی در پست معاونیت مالی و اداری پوهنتون کابل، تقرر شانرا در این سمت مبارکباد عرض نمودند. محترم فاروقی تغییر و تبدیل در ادارات کشور را یک امر طبیعی و معمول دانسته اضافه داشتند، آقای پیروزی جوان پُر تلاش و با پشتکار بوده از همین رو، توانسته است با تلاش و زحمات زیاد خود را با معیارات بلند و آکادمیک در امور مالی و اداری برابر ساخته و در پست معاونیت این پوهنتون از طریق پرسه رقابت آزاد راه یابند.

محترم فاروقی اظهار امیدواری نمود که پوهنتون کابل بتواند با حضور معاون مالی و اداری جدید به جایگاه رفیع در امور اداری رسیده و به اهداف علمی اش نزدیک تر گردد.  در ادامه، آقای فاروقی محترم پوهنمل محمدرضا فرزام معاون اسبق مالی و اداری این پوهنتون را نیز جوان صادق، متعهد و پر تلاش خوانده گفت، حوصله مندی، بردباری، اخلاص و تلاش های صادقانه آقای فرزام در سطح پوهنتون نمونه بوده است، وی توانست در دوران ماموریت شان در پُست معاونیت مالی و اداری کارهای بس بزرگ و شایسته را انجام دهند. موصوف فعالیت‏های معاون اسبق این پوهنتون را مؤثر دانسته، برای ایشان در انجام کارهای علمی- تحقیقی وسایر امور کاری آرزوی موفقیت و کامیابی نمودند.

سپس، محترم پوهنمل محمدرضا فرزام معاون مالی و اداری اسبق پوهنتون کابل، تقرر آقای پیروزی را بعنوان معاون مالی و اداری این پوهنتون مبارک گفته، ضمن یادآوری از دست آورد های کاری شان،  وعده تداوم هرگونه کمک و همکاری را با رهبری پوهنتون کابل و معاون جدید مالی و اداری سپردند. در این برنامه، بعد از اینکه متن پیشنهادیه وزارت تحصیلات عالی و حکم مقام عالی ریاست جمهوری در ارتباط با تقرر آقای پیروزی توسط آمر منابع بشری پوهنتون کابل قرائت گردید، معاون مالی و اداری جدیدالتقرر پوهنتون  به سخنرانی پرداخته، ضمن تشکر و تقدیر از اعتماد ریاست جمهوری، هیأت رهبری وزارت تحصیلات عالی و رهبری پوهنتون کابل بخاطر تقرر وی در پست معاونیت مالی اداری پوهنتون کابل،  تعهد سپردند که در راستای پیشبرد و انجام وظایف شان با مساعی مشترک همکاران شان با صداقت و جدیت کامل کار خواهند نمود.  

در ختم برنامه، تحسین نامه که از سوی پوهنتون کابل به پاس خدمات نیک و شایسته محترم پوهنمل محمد رضا فرزام معاون اسبق مالی و اداری این پوهنتون در نظر گرفته شده بود، توسط محترم رئیس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رییس جمهور در امور تحصیلات عالی برای شان تفویض گردید. پس از اینکه برنامۀ افتتاحیه حوالی ساعت 11:30 قبل از ظهر با دعاییه خیر  خاتمه یافته، اشتراک کنندگان معاون جدیدالتقرر مالی و اداری این پوهنتون را به دفتر کارشان رهنمائی نموده و رسماً از سوی رهبری پوهنتون کابل معرفی گردیدند.

لازم به ذکر است که آقای فرزام از مدت دونیم سال بدینسو بحیث معاون مالی و اداری پوهنتون کابل ایفای وظیفه می نمود. همچنان معاون جدید التقرر مالی و اداری این پوهنتون قبل از این بحیث کارمند ملکی در مربوطات وزارت دفاع ملی اجرای وظیفه می‏نمودند.