بازدید رییس پوهنتون کابل از جریان کار ساختمان ادیتوریم و تعمیر تدریسی این پوهنتون

جلالتمآب محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهور  در امور تحصیلات عالی،  قبل از ظهر روز پنجشنبه مؤرخ ۳۱ اسد سال روان، در حالیکه محترم پوهنمل محمد رضا فرزام معاون مالی و اداری، محترم وانگ هانگ کوان ( Wang Hong Qvan) اتشه اقتصادی سفارت کشور چین و شماری از استادان و کارمندان پوهنتون کابل نیز حضور داشتند، از جریان کار ساخت و ساز پروژۀ تعمیر ادیتوریم ۱۵۰۰ نفری و تعمیر تدریسی ۴۰ اتاقه این پوهنتون که به کمک کشور دوست چین اعمار می گردد، بازدید به عمل آوردند.

محترم فاروقی ضمن جویای احوال  از نحوه ساختار تعمیر، وضعیت کاری کارگران، کیفیت کار و مسایل امنیتی پرسونل، از تلاش های شبانه روزی انجنیران، پرسونل فنی و کارگران این پروژه  ابراز تشکر و سپاس نموده و بخاطر بهبود کار  این دو ساختمان  به آنان هدایات لازم و ضروری سپردند. در همین حال، انجنیران این پروژه معلومات کلی را در مورد ساخت این پروژه به رهبری پوهنتون کابل ارائه داشته و از تکمیل کار این پروژه ها به تاریخ معینه خبر دادند.

سپس، محترم وانگ هانگ کوان اتشه اقتصادی سفارت چین به دفتر کار رییس پوهنتون کابل حضور یافته، ضمن تقدیر از همکاری های همیشگی این ریاست با پرسونل کاری این پروژه، در مورد همکاری ها و زمینه های مشترک همکاری در آینده نیز صحبت نمود.

در ادامه محترم فاروقی نیز از همکاری های همیشگی کشور چین با افغانستان و از تلاش های صادقانه  و اجراات معیاری و تخصصی مسئولین پروژه متذکره ابراز خرسندی نموده و از ایشان جهت نظارت جدی شان از این پروژه سپاسگزاری نمودند.

در این جلسه که معاون علمی و معاون اداری- مالی این پوهنتون نیز حضور داشتند، روی مناسبات دوستانه میان هردو کشور افغانستان و جمهوری مردم حین بحث های صورت گرفته و رئیس پوهنتون کابل ضمن قدردانی از مساعدت‎های سخاوتمندانه جمهوری مردم چین به افغانستان بخصوص در برنامه های زیر ساختی پوهنتون کابل، موجودیت فرصت‎ها و ظرفیت‎های بیشتر برای تداوم و توسعه همکاری میان نهادهای اکادمیک هردو کشور را یاد آور نمود. همچنان رئیس و معاونین پوهنتون کابل برنامه های توسعوی زیر ساخت ها و اهداف تأمین توسعه کیفی این نهاد را مخصوصاً از طریق رفتن به طرف تکنالوژی محور ساختن برنامه‏های تدریسی و تحقیقی این پوهنتون به جانب چینائی توضیح داده و پروژه‏های مشخصی را برای توسعه و تحکیم  مناسبات همکاری میان نهادهای اکادمیک هردو کشور به جانب چینائی پیشنهاد نمودند که از جانب مسئول اقتصادی سفارت چین در کابل با دلچسپی مورد استقبال قرار گرفت و وعده ارزیابی پیشنهادات مشخص به پوهنتون را ابراز نمود.

قابل یاد هانی است، مسوولیت ساخت و ساز تعمیر ادیتوریم به گنجایش 1500 نفر و تعمیر تدریسی 40 اتاقه پوهنتون کابل را شرکت محترم MCC19  که یکی از شرکت های چینایی می باشد، بدوش دارد. کار ساخت و ساز این دو تعمیر 70 فیصد به پیش رفته و قرار است به تاریخ معینه تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.